” Vải Lanh Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Về những loại Vải

5 The skilled workers will use the gold, the blue thread, the purple wool, the scarlet material, and the fine linen.

Bạn đang xem: Vải lanh tiếng anh là gì

14 Also, the armies in heaven were following him on white horses, and they were clothed in white, clean, fine linen.
13 Ngươi trang sức mình bằng vàng bạc, y phục của ngươi toàn là vải lanh mịn, vải đắt tiền và một áo thêu.
13 You kept adorning yourself with gold and silver, and your clothing was fine linen, costly material, and an embroidered garment.
+ 59 Giô-sép liệm thi thể ngài bằng vải lanh mịn và sạch,+ 60 rồi đặt vào ngôi mộ mới+ mà ông đã đục trong đá.
+ 59 Joseph took the body, wrapped it up in clean, fine linen,+ 60 and laid it in his new tomb,*+ which he had quarried in the rock.
+ 10 Sau đó, ta mặc một áo thêu cho ngươi, mang giày da tốt,* quấn vải lanh mịn và khoác những áo đắt tiền cho ngươi.
+ 10 I then clothed you with an embroidered garment and gave you fine leather* sandals and wrapped you in fine linen, and I clothed you with costly garments.
53 Ông hạ thi thể ngài xuống,+ lấy vải lanh mịn liệm lại rồi đặt vào ngôi mộ được đục trong đá,+ nơi chưa chôn cất ai.
53 And he took it down+ and wrapped it up in fine linen, and he laid it in a tomb* carved in the rock,+ where no man had yet lain.
8 Thật vậy, nàng được phép mặc áo vải lanh mịn, sạch và sáng, vì vải lanh mịn tượng trưng cho ttmn.mobiệc làm công chính của các người thánh”.
8 Yes, it has been granted to her to be clothed with bright, clean, fine linen—for the fine linen stands for the righteous acts of the holy ones.”
39 Con hãy dệt một cái áo thụng có kẻ ô vuông từ chỉ lanh mịn, làm một cái khăn vấn bằng vải lanh mịn và một cái đai bằng vải dệt.
39 “You are to weave the checkered robe of fine linen, make a turban of fine linen, and make a woven sash.

Xem thêm: Quản Lý Thời Gian Là Gì? Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Là Gì ? Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Hiệu Quả

46 Khi đã mua vải lanh mịn, Giô-sép hạ xác ngài xuống, lấy vải đó liệm lại rồi đặt vào ngôi mộ+ được đục trong đá; kế đến, ông lăn một tảng đá chặn cửa mộ.
46 After he bought fine linen and took him down, he wrapped him in the fine linen and laid him in a tomb*+ that was quarried out of rock; then he rolled a stone up to the entrance of the tomb.
Người Phê-ni-xi buôn bán muối, rượu, cá khô, gỗ tuyết tùng, gỗ thông, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại, danh mục thủy tinh, đồ thêu, vải lanh mịnvải được nhuộm màu tía nổi tiếng của Ty-rơ.
The Phoenicians traded salt, wine, dried fish, cedar, pine, metalwork, glass, embroidery, fine linen, and cloth dyed the famous Tyrian purple.
+ 3 Đây là những thứ mà các con sẽ nhận: vàng,+ bạc,+ đồng,+ 4 chỉ xanh dương, len màu tía, sợi đỏ tươi, vải lanh mịn, lông dê, 5 da cừu đực nhuộm đỏ, da hải cẩu, gỗ cây keo,+ 6 dầu thắp đèn,+ nhũ hương dùng để làm dầu thánh+ và hương thơm,+ 7 hắc mã não cùng những loại đá khác để đính vào ê-phót+ và bảng đeo ngực.
+ 3 This is the contribution that you are to accept from them: gold,+ silver,+ copper,+ 4 blue thread, purple wool,* scarlet material,* fine linen, goat hair, 5 ram skins dyed red, sealskins, acacia wood,+ 6 oil for the lamps,+ balsam for the anointing oil+ and the perfumed incense,+ 7 and onyx stones and other stones to be set in the ephʹod+ and the breastpiece.
15 Các nhà buôn, là những người bán mọi thứ ấy và trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng đằng xa vì sợ ttmn.mobiệc nó bị hành hạ, họ sẽ khóc lóc than van 16 rằng: ‘Thật thê thảm, thật thê thảm cho thành lớn mặc áo vải lanh mịn, áo tía, áo đỏ, tô điểm lộng lẫy với trang sức bằng vàng, đá quý và ngọc trai,+ 17 vì không quá một giờ sự giàu sang dường ấy đã bị tiêu tan!’.
15 “The merchants who sold these things, who became rich from her, will stand at a distance because of their fear of her torment and will weep and mourn, 16 saying: ‘Too bad, too bad, the great city, clothed with fine linen, purple, and scarlet and richly adorned with gold ornaments, precious stones, and pearls,+ 17 because in one hour such great riches have been devastated!’
11 Các nhà buôn trên đất cũng sẽ than van khóc lóc về nó, vì không còn ai mua trọn số hàng hóa của họ nữa, 12 hàng hóa ấy gồm vàng, bạc, đá quý, ngọc trai, vải lanh mịn, vải tía, lụa và vải đỏ; mọi thứ làm bằng gỗ thơm, mọi loại danh mục làm bằng ngà, gỗ quý, đồng, sắt và đá hoa; 13 cũng có quế, gia vị Ấn Độ, hương, dầu thơm, nhựa thơm trắng, rượu, dầu ô-liu, bột mịn, lúa mì, bò, cừu, ngựa, xe ngựa, nô lệ và người.
11 “Also, the merchants of the earth are weeping and mourning over her, because there is no one to buy their full cargo anymore, 12 a full cargo of gold, silver, precious stones, pearls, fine linen, purple cloth, silk, and scarlet cloth; and everything made from scented wood; and every sort of object made from ivory, and from precious wood, copper, iron, and marble; 13 also cinnamon, Indian spice, incense, perfumed oil, frankincense, wine, olive oil, fine flour, wheat, cattle, sheep, horses, carriages, slaves, and human lives.
26 Con hãy làm lều thánh+ từ mười tấm vải lều bằng chỉ lanh mịn xe sợi, chỉ xanh dương, len màu tía và sợi đỏ tươi.
26 “You are to make the tabernacle+ with ten tent cloths of fine twisted linen, blue thread, purple wool, and scarlet material.
Đây là một chiều dài chi tiết do một phép đo gián tiếp dựa trên độ mịn của vải lanh, tức là số đơn vị chiều dài trên mỗi đơn vị khối lượng.
This is a specific length therefore an indirect measurement of the fineness of the linen, i.e., the number of length units per unit mass.

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt ” Vải Lanh Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Về những loại Vải

Rate this post