Tính toán các linh kiện cho IC nguồn

Tính toán các linh kiện cho IC nguồn chúng tôi giải thích việc lựa chọn các thành phần để thiết lập các thông số cho IC điều khiển BM1P061FJ để chuyển đổi nguồn điện được sử dụng trong thiết kế này. Trong mạch chuyển đổi AC / DC, ngoài cầu diode và biến áp, ví dụ như các thành phần cơ bản của mạch cấp nguồn, các thành phần để thiết lập mức hoạt động của chức năng bảo vệ, giới hạn dòng điện và những thứ tương tự của IC nguồn cũng cần thiết. . Một số đã được giải thích, ở đây các thành phần chính còn lại sẽ được thảo luận.

Chọn điện trở R1 cho chân VH-Tính toán các linh kiện cho IC nguồn

Chân VH là chân cấp nguồn của mạch khởi động (bộ khởi động) tích hợp trong IC và có điện áp định mức là 650 V. Khi nguồn điện xoay chiều được cấp vào, điện áp từ bộ lọc đầu vào, được chỉnh lưu bởi các điốt D1 và D2, được áp dụng cho chân VH thông qua R1, và vận hành mạch khởi động trong IC. Kết quả là, vi mạch bắt đầu hoạt động chuyển mạch, nhận được phản hồi từ đầu ra và đi vào hoạt động ở trạng thái ổn định. Mạch khởi động chỉ hoạt động với mục đích khởi động và do đó sẽ trở nên không cần thiết khi hoạt động ở trạng thái ổn định bắt đầu và chuyển sang trạng thái nhàn rỗi. Bởi vì mạch này, có thể khởi động cực kỳ nhanh chóng và đáng tin cậy, và sau khi khởi động, mạch sẽ chuyển sang trạng thái không tải, do đó tiêu thụ điện năng được giảm bớt. Chức năng này không có trong tất cả các IC như vậy.

điện trở khởi động cho ic nguồn

Dòng điện chạy vào chân VH có chức năng, cùng với tụ C2 tạo thành mạch VCC cho IC, thiết lập thời gian khởi động. (Tham khảo [Chọn linh kiện quan trọng – Vcc của IC]). Dòng điện vào chân VH được chỉ định bởi “dòng khởi động 1”, “dòng khởi động 2” và “dòng điện TẮT” trong bảng dữ liệu và tối đa là 5 mA.

Giá trị của điện trở chân VH R1 được xác định có tính đến các yêu cầu này cũng như khả năng bảo vệ (hạn chế dòng điện) khi chân VH ngắn mạch với GND. Cụ thể, từ điện áp áp dụng cho VH (85 đến 264 VAC × √2), 5 mA cần thiết cho chân VH và nhu cầu hạn chế dòng điện khi ngắn mạch, giá trị được đặt trong khoảng từ 5 kΩ đến 60 kΩ. Đối với mạch này, giá trị 10 kΩ được chọn.

Một vấn đề cần chú ý là R1 phải chịu được điện áp cao (85 đến 264 VAC × √2) và công suất bằng giá trị điện trở nhân với dòng điện.

Tính toán điện trở R2,R3 Điện áp AC Start/Stop

IC nguồn này được cung cấp một “chức năng brownout” để dừng hoạt động khi điện áp AC đầu vào giảm. Điện áp bắt đầu và điện áp dừng được đặt bằng chân ACMONI.

Tính toán điện trở R2,R3 Điện áp AC Start-Stop Tính toán các linh kiện cho IC nguồn

Chân ACMONI có các giá trị ngưỡng để xác định điện áp; các giá trị điển hình là 1,0 V khi tăng và 0,7 V khi giảm. Điện áp đầu vào, tương tự như chân VH, là điện áp từ bộ lọc đầu vào AC được chỉnh lưu bởi các điốt D1 và D2, và là điện áp DC bằng điện áp đầu vào AC × √2. Bằng cách phân chia điện áp sử dụng R2 và R3 và đưa kết quả vào chân ACMONI, điện áp đầu vào AC được phát hiện. Phương trình tính toán như sau.

công thức

Giả sử 72 VAC cho điện áp khởi động và 50 VAC cho điện áp ngừng hoạt động khi điện áp xoay chiều giảm, ta thu được R2 = 3,9 MΩ, R3 = 39 kΩ.

Hơn nữa, chức năng này không nhất thiết phải được sử dụng; trong trường hợp này, các giá trị điện trở được xác định sao cho điện áp tại chân ACMONI luôn nằm trong khoảng từ 1 V đến 5 V.

Tính toán các linh kiện khác cho IC nguồn

C5: Tụ điện để giảm nhiễu ở chân ACMONIcác linh kiện khác Tính toán các linh kiện cho IC nguồn

Nhiễu được bỏ qua để điều chỉnh điện áp Start / Stop.

C4: Tụ điện để điều chỉnh chân FB

Điều chỉnh điện áp chân FB. Nên sử dụng giá trị khoảng 1000 pF đến 0,01 µF.

R10, C6: Để giải quyết nhiễu ở chân CS Tính toán các linh kiện  cho IC nguồn

Khi chức năng blanking không loại bỏ hoàn toàn nhiễu, bộ lọc RC này được thêm vào. Ngay cả khi bộ lọc không cần thiết, bạn nên lắp R10 (khoảng 1 kΩ) để bảo vệ chống sét lan truyền.

R14, R15, R16: Điện trở cài đặt điện áp đầu ra

Điện áp đầu ra được thiết lập theo phương trình sau.
* Bộ điều chỉnh Shunt U2: Vref = 2.495 V (điển hình)

Rate this post