Tiếng anh trình độ b là gì

Chứng chỉ tiếng Anh B được cấp dựa trên khả năng và trình độ tiếng Anh của học sinh, sinh viên Việt Nam, được quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh A, B, C sang chứng chỉ châu Âu.
Chứng chỉ tiếng Anh B được cấp dựa trên khả năng và trình độ tiếng Anh của học sinh, sinh viên Việt Nam.
Chứng chỉ tiếng Anh B trước đây nếu quy đổi dựa trên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc hiện nay thì tương đương với trình độ A2.
Đây là trình độ cần và đủ cho những ai muốn dự thi công chức.
Do đó, thời hạn sử dụng của chứng chỉ tiếng Anh B phụ thuộc vào đơn vị và cơ quan bạn ứng tuyển.
Còn nếu công ty, doanh nghiệp chỉ cần chứng chỉ tiếng Anh A trở lên thì bạn vẫn có thể sử dụng chứng chỉ B.
Tuy nhiên, các bạn không cần quá lo lắng vì phần lớn các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị hiện nay đều chỉ yêu cầu ứng viên có bằng A2 trở lên.
Các chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1, C2 là các chứng chỉ tiếng Anh mới dựa theo Khung 6 bậc năng lực ngoại ngữ châu Âu.
Muốn sở hữu những tấm bằng này các bạn cần phải đăng ký học và thi mới được cấp.
Hiện nay, theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trình độ ngoại ngữ của các cán bộ, công nhân, viên chức sẽ được đánh giá dựa vào Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc châu Âu.
Tuy nhiên, do việc thay đổi có phần gấp nên Bộ cho phép được quy đổi các chứng chỉ tiếng Anh A, B, C sang chứng chỉ châu Âu.
Việc quy đổi cụ thể như sau:
Trình độ A được tính bằng bậc 1 của Khung 6 bậc, tức trình độ A1.
Trình độ B được tính bằng bậc 2 của Khung 6 bậc, tức trình độ A2.
Trình độ C được tính bằng bậc 3 của Khung 6 bậc, tức trình độ B1.
Do đó, nếu các bạn có chứng chỉ tiếng Anh B có thể đổi sang chứng chỉ tiếng Anh dựa theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Vậy là các bạn sẽ có chứng chỉ tiếng Anh A2 mới.
Rate this post