thượng lộ bình an tiếng anh là gì

Best wishes to wish people to love good luck and peace. Lời chúc tốt đẹp để mong muốn điều may mắn, thượng lộ bình an đến những người đi xa. Một số câu chúc xa bằng tiếng Anh.
Những câu chúc đi xa bằng tiếng Anh:
Take care.
Bảo trọng nhé.
Drive carefully.
Lái xe cẩn thận nhé.
All the best.
Chúc mọi điều tốt đẹp nhất.
I hope everything goes well.
Hy vọng mọi việc tốt đẹp.
Good luck to you.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn.
Have a good trip.
Thượng lộ bình an.
May you have a safe journey and return home refreshed.
Mong rằng bạn đi đường được bình an và trở về nhà được tươi tỉnh.
You are going to have a nice trip.
Bạn sẽ có một chuyến đi tốt đẹp.
Một số mẫu câu liên quan về đi xa bằng tiếng Anh:
Call me when you get there.
Đến nơi nhớ gọi cho tôi biết nhé.
Don’t drink and drive.
Chạy xe đừng có say sỉn nhé.
Don’t try to hard.
Đừng cố gắng quá độ đấy nhé.
Take it easy.
Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi.
Go on that vacation that you have long been talking about, I know that you deserve that.
Đi vào kì nghỉ mà bạn đã nói từ lâu, tôi biết rằng bạn xứng đáng với điều đó.
For now, just listen to yourself, have a nice vacation, close your eyes or read a book.
Bây giờ, chỉ cần lắng nghe chính mình, có một kỳ nghỉ tốt đẹp, nhắm mắt lại hoặc đọc một cuốn sách.
Rate this post