Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì ?

Khi học tiếng Anh chuyên ngành cũng như học về tài chính kế toán. về thuế tiêu thụ đặc biệt. Có thể nói thuật ngữ thuế tiêu thụ đặc biệt không còn xa lạ gì đối với người chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên để nâng cao kiến thức, có thể làm việc với các đối tác nước ngoài bạn cần hiểu rõ.

Khái niệm thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tiêu thụ đặc biệt được hiểu là loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ. Thuế này do các cơ sở trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó nộp nhưng người tiêu dùng là người chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán.

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì

Vậy thuế tiêu thụ đặc biết tiếng anh là gì ?

Chúng ta có từ thuế là tax , tiêu thụ đặc biệt là excise/luxury. Như vậy thuế tiêu thụ đặc biệt được dịch ra là Excise tax. Loại thuế này thường đánh vào những hàng hóa có giá trị cao. Vì vậy phải dùng số nhiều cho loại thuế này nên khi sử dụng thường thêm s vào phía sau. Viết là excise taxes.

Thuế tiêu thụ đặc biệt được định nghĩa theo tiếng Anh:

Excise taxes are taxes paid when purchases are made on a specific good, such as gasoline. Excise taxes are often included in the price of the product. There are also excise taxes on activities, such as on wagering or on highway usage by trucks. One of the major components of the excise program is motor fuel.

Từ khóa liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt

Excise tax là gì ?

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh là gì ?

Excise duty là gì ?

Tiêu thụ tiếng anh

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh

Đặc biệt tiếng anh

Tiêu thụ tiếng anh

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng anh là gì ?

Sct là gì

5/5 - (4 bình chọn)