Thư Mục Syswow64 Là Gì ? / Làm Thế Nào Để Thư Mục Syswow64 Là Gì

Trên các phiên bản Windows 64 bit, bạn có hai thư mục Program Files riêng biệt. Nhưng nó không kết thúc ở đó. Bạn cũng có hai thư mục hệ thống riêng biệt, nơi các thư ttmn.mobiện DLL và các tệp thực thi được lưu trữ: System32 và SysWOW64. Mặc dù tên, System32 có đầy đủ các tập tin 64-bit và SysWOW64 có đầy đủ các tập tin 32-bit. vì thế, những gì cho?

System32 là gì?

Thư mục System32 chứa các tệp hệ thống Windows, cả hai tệp thư ttmn.mobiện .DLL được dùng bởi các chương trình và các tiện í;ch chương trình .EXE là một phần của Windows. Trong khi hầu hết các tệp bạn tìm thấy ở đây là một phần của hệ điều hành Windows, các chương trình phần mềm của bên thứ ba đôi khi cũng cài đặt các tệp DLL của riêng chúng vào thư mục này.Bạn đang xem: Thư mục syswow64 là gì

Các ứng dụng chạy trên hệ thống của bạn khả năng được cài đặt trong thư mục Program Files của bạn hoặc ở nơi khác, nhưng chúng thường tải các thư ttmn.mobiện toàn hệ thống từ thư mục System32.

Bạn đang xem: Thư mục syswow64 là gì

Tách các thư ttmn.mobiện 32 bit và 64 bit

*

Trên phiên bản Windows 64 bit, bạn có một thư mục C: Program Files chứa các chương trình 64 bit và các tệp của chúng và thư mục C: Program Files (x86) chứa các chương trình 32 bit và tệp của chúng. ttmn.mobiệc tách các tệp này là hữu í;ch vì các chương trình 64 bit cần các tệp DLL 64 bit và các chương trình 32 bit cần các tệp DLL 32 bit.

Nếu một chương trình 32-bit đi để tải một tập tin DLL nó cần, tìm thấy một phiên bản 64-bit, và cố gắng để tải nó, nó sẽ sụp đổ. Bằng cách tách phần mềm 64 bit và 32 bit thành hai thư mục Tệp chương trình khác nhau, Windows đảm bảo rằng chúng sẽ không bị lẫn lộn và gây ra ra sự cố.

mặc khác, không phải tất cả các tệp DLL đều được lưu trữ trong Program Files. Nhiều thư ttmn.mobiện toàn hệ thống đi kèm với Windows được lưu trữ trong C: System32, và một vài chương trình cũng kết xuất các tệp thư ttmn.mobiện riêng của chúng ở đây. vì thế, cũng giống như Windows có các thư mục Program Files 32-bit và 64-bit riêng biệt, nó cũng có các phiên bản 32-bit và 64-bit riêng biệt của thư mục System32.

System32 và SysWOW64

Trên máy tí;nh 32 bit, tất cả các chương trình 32 bit lưu trữ tệp của chúng trong C: Program Files và vị trí; thư ttmn.mobiện trên toàn hệ thống là C: System32.

Trên máy tí;nh 64 bit, các chương trình 64 bit lưu trữ các tệp của chúng trong C: Program Files và thư mục C: Windows System32 toàn hệ thống chứa thư ttmn.mobiện 64 bit. Các chương trình 32 bit lưu trữ các tệp của chúng trong C: Program Files (x86) và thư mục toàn hệ thống là C: Windows SysWOW64.

Xem thêm: Bệnh Phong Thấp Là Gì – tác nhân, Triệu Chứng, Cách Điều Trị

Nói chung, bạn sẽ không cần biết điều này. Hệ điều hành Windows và các chương trình bạn dùng sẽ tự động đặt các tệp của họ vào đúng vị trí; và dùng đúng thư mục. mặc khác, nếu bạn cần phải cài đặt thủ công tệp DLL ở vị trí; chí;nh xác hoặc tìm vị trí; được cài đặt – rất hiếm – bạn sẽ cần phải biết cái nào.

WOW64, Giải thí;ch

*

Phần “WOW64” của tên ở đây nói đến phần mềm “Windows 32 bit trên Windows 64 bit” của Microsoft, là một phần của hệ điều hành. Điều này cho phép Windows chạy các chương trình 32 bit trên phiên bản Windows 64 bit. WoW64 chuyển hướng truy cập tệp để đảm bảo chương trình sẽ vận hành bình thường.

Ví; dụ, nếu bạn cài đặt một chương trình 32 bit trên phiên bản Windows 64 bit và nó cố gắng ghi vào thư mục C: Program Files, WoW64 trỏ nó vào C: Program Files (x86). Và, nếu nó muốn truy cập vào thư mục C: Windows System32, WoW64 trỏ nó vào C: Windows SysWOW64. Windows thực hiện điều này bằng cách dùng trình chuyển hướng hệ thống tệp.

Tất cả điều này xảy ra tự động và minh bạch trong nền. Chương trình thậm chí; không biết nó đang chạy trên hệ điều hành 64 bit, cho phép các chương trình 32 bit cũ hơn chạy mà không cần sửa đổi trên các phiên bản Windows 64 bit. WOW64 cũng chuyển hướng truy cập đăng ký, đảm bảo có các khu vực riêng biệt của sổ đăng ký cho các chương trình 64 bit và 32 bit.

vì thế, tại sao là System32 64-bit, và SysWOW64 32-bit?

Tất cả điều đó đưa chúng ta trở lại câu hỏi triệu đô la: Tại sao thư mục “System32” 64 bit và SysWOW64 32 bit?

Câu trả lời có vẻ là nhiều ứng dụng 32 bit đã được mã hóa cứng để dùng thư mục C: Windows System32. Khi các nhà phát triển biên dịch lại các ứng dụng này cho các phiên bản Windows 64 bit, họ tiếp tục dùng thư mục C: Windows System32.

Có, nó là một chút ngớ ngẩn rằng một thư mục với “32” trong tên bây giờ là 64-bit. Có lẽ Microsoft nên thấy rằng khi họ đặt tên nó là C: Windows System32 vào những năm 90. mặc khác, mặc dù một lược đồ đặt tên đơn giản hơn sẽ tốt đẹp, nó không đáng để phá vỡ một loạt các chương trình và tạo thêm nhiều công ttmn.mobiệc cho các nhà phát triển chỉ để đến đó. Điều đó có nghĩa là công ty chúng tôi bị mắc kẹt với System32 và SysWOW64 trong tương lai gần.

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Thư Mục Syswow64 Là Gì ? / Làm Thế Nào Để Thư Mục Syswow64 Là Gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Thư Mục Syswow64 Là Gì ? / Làm Thế Nào Để Thư Mục Syswow64 Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Thư #Mục #Syswow64 #Là #Gì #Làm #Thế #Nào #Để #Thư #Mục #Syswow64 #Là #Gì

Rate this post