Soạn sử 7 – Giải lịch sử lớp 7

Soạn sử 7 – Giải lịch sử lớp 7 – Giải bài tập lịch sử 7 cơ bản

Giáo án soạn môn Sử 7 là một trong những tài liệu nhiều người quan tâm. Các chương trình học được OLP Tiếng Anh biên soạn luôn bám sát bộ môn sách giáo khoa. Cũng như các bài tập mẫu sẽ giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc giải bài tập.

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (Thế kỉ X)Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI – XII)

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa
Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa.
Soạn sử 7

Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII – XIV)

Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII)
Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Chương 4: Đại Việt thời Lê Sơ (Thế kỉ XV – Đầu thế kỉ XVI)

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Bài 21: Ôn tập chương IV

Chương 5: Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII

Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII)
Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII
Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII

Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII
Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn
Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn
Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn
Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn
Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Chương 6: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
Bài 30: Tổng kết
5/5 - (3 bình chọn)