Soạn anh 9

Soạn anh 9 – Hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 9

Trong các bài học trước mình đã cung cấp bạn đọc, học sinh.. giáo án môn tiếng anh 6, 7, 8.. Trong kì này mình chia sẻ cho các em giáo án, mục lục các chương trình để học tốt Tiếng Anh lớp 9. Qua đó chúng tôi cũng đã soạn sẵn giáo án Tiếng Anh 9 và Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9.
Chương trình gồm các bài soạn và giải bài tập Tiếng Anh 9 được trình bày theo các phần: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focusbám sát theo sách giáo khoa Tiếng Anh 9.

Danh sách giải bài tập Tiếng Anh 9

Soạn anh 9 – Unit 1: A visit from a pen pal

1. Getting Started (trang 6 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 8 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 9 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 9-10 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 11 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 9)

Soạn anh 9 – Unit 2: Clothing

1. Getting Started (trang 13 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 13-14 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 16 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9)

Soạn anh 9 – Unit 3: A trip to the countryside

1. Getting Started (trang 22 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 24 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 25 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 28-29-30-31 SGK Tiếng Anh 9)

Soạn anh 9 – Unit 4: Learning a foreign language

1. Getting Started (trang 32 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 35 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 36 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 37 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9)

Soạn anh 9 – Unit 5: The media

1. Getting Started (trang 40 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 41-42 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 42 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 43 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 43-44 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 44 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 45-46 SGK Tiếng Anh 9)

Soạn anh 9 – Unit 6: The environment

1. Getting Started (trang 47 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 50 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 51 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 53-54-55-56 SGK Tiếng Anh 9)

Soạn anh 9 – Unit 7: Saving energy

1. Getting Started (trang 57 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 57-58 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 60 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 62-63-64 SGK Tiếng Anh 9)

Soạn anh 9 – Unit 8: Celebrations

1. Getting Started (trang 65 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 66-67 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 68 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 70 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 70-71-72-73 SGK Tiếng Anh 9)

Soạn anh 9 – Unit 9: Natural disasters

1. Getting Started (trang 74 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 74-75 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 76-77 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 77 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 78-79 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 79-80 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 80-81-82 SGK Tiếng Anh 9)

Soạn anh 9 – Unit 10: Life on other planets1. Getting Started (trang 83 SGK Tiếng Anh 9)
2. Listen and Read (trang 83-84 SGK Tiếng Anh 9)
3. Speak (trang 85 SGK Tiếng Anh 9)
4. Listen (trang 86 SGK Tiếng Anh 9)
5. Read (trang 86-87 SGK Tiếng Anh 9)
6. Write (trang 88-89 SGK Tiếng Anh 9)
Language Focus (trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 9)
5/5 - (2 bình chọn)