Sơ đồ tư duy Tuyên Ngôn Độc Lập

Thông qua 2 Sơ đồ tư duy Tuyên Ngôn Độc Lập về tác giả và tác phẩm ngắn gọn dễ nhớ, Giaitoan8.com hi vọng các em sẽ nắm được hết nội dung về tác phẩm này của chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu.

Tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập được Bác Hồ viết vào ngày 26 tháng 8 năm 1945 và sau đó được đọc trên quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 và được lấy ngày quốc khánh của đất nước Việt Nam chúng ta. Nội dung tác phẩm các em sẽ được học trong chương trình Ngữ Văn 12, thông qua Sơ đồ tư duy Tuyên Ngôn Độc lập về tác giả và tác phẩm, các em hãy chuẩn bị bài thật tốt trước khi tới lớp.

Sơ đồ tư duy Tuyên Ngôn Độc Lập – Tác giả Hồ Chí Minh

Sơ đồ tư duy bài Tuyên Ngôn Độc Lập

so do tu duy tuyen ngon doc lap

Một số nội dung trong Sơ đồ tư duy Tuyên Ngôn Độc Lập:

– Tố cáo tội ác của Pháp: Kinh tế: Cướp ruộng đất, Thuế …
– Văn hóa – giáo dục: thực hiện chính sách ngu dân
– Chính trị: Chia rẽ dân tộc, đàn áp khởi nghĩa
– Biện pháp: Liệt kê, điệp => làm nội bật tội ác của Pháp
– Bán nước ta cho Nhật
– Khẳng định vai trò của các mạng Việt Nam

Trên đây là Sơ đồ tư duy Tuyên Ngôn Độc Lập ngắn gọn, cũng trong văn học 12, các em tìm hiểu thêm Sơ đồ tư duy Tây Tiến ở đây.

Rate this post