One Piece Movie 2022: Film Red – Chủ đề: Lễ Hội Âm Nhạc

JUMP FESTA 2022 là sự kiện được tổ chức bởi năm tạp chí JUMP do Shueisha xuất bản. Tại JUMP SUPER STAGEONE PIECE” bản vẽ ban đầu trang phục của băng Mũ Rơm cho bộ phim “ONE PIECE FILM RED” đã được tiết lộ!!

Trong phim này, băng Mũ Rơm sẽ tham gia “Lễ hội âm nhạc” trên một hòn đảo nào đó !? Lần này, mô hình nhân vật của băng Mũ Rơm trong trang phục độc đáo đã được tiết lộ, trông họ giống như đang tham dự một lễ hội âm nhạc trực tiếp ngoài trời giữa mùa hè.

Chúng được thiết kế bởi tác giả gốc Eiichiro Oda, người là nhà sản xuất chung của bộ phim. Chính xác thì lễ hội âm nhạc trên một hòn đảo nào đó là gì !?

Và những cuộc phiêu lưu nào đang chờ đợi băng Mũ Rơm, những người đã trở nên hùng mạnh hơn với 10 thành viên?

Rate this post