Ngữ âm trong tiếng Nhật tại JPSharing.net

Tuy nhiên, hầu hết đất nước nào cũng có sự phát âm về trọng âm khác nhau giữa các vùng miền trong quốc gia, và

Tiếng Nhật cũng không ngoại lệ các phương ngữ ở Nhật Bản lại có sự phân bố trọng âm không giống nhau. Vì vậy, phương ngữ của thành phố Tokyo Nhật Bản đã được lấy làm ngôn ngữ chuẩn, giống như ở Việt Nam giọng Hà Nội được lấy làm giọng chuẩn.

Tiếng Nhật có tất cả 5 nguyên âm: /a, i, u, e, o/ và các phụ âm: /k, s, t, g, z, d, n, m, h, b, p, r/ một số lượng khá ít so với các ngôn ngữ khác. Ngoài ra còn có hai âm đặc biệt đó là âm mũi (N) và âm ngắt (Q).

Rate this post