Mạch khuếch đại âm thanh 5V

Mạch khuếch đại âm thanh 5V : Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn chế mạch khuếch đại âm thanh 5v dùng LM386 nó là một mạch tích hợp bộ khuếch đại công suất được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng điện áp thấp. Độ lợi của LM386 được đặt bên trong là 20 và bằng cách thêm một vài Điện trở và Tụ điện bên ngoài, chúng ta có thể tăng độ lợi lên bất kỳ giá trị nào từ 20 đến 200. Ở đây mạch khuếch đại âm thanh LM386 được thiết kế với điều khiển Độ lợi và Âm trầm. IC LM386 có nhiều loại khác nhau, các mô-đun LM386 có sẵn với các thông số kỹ thuật khác nhau nhưng mạch dưới chứa các tính năng bổ sung để điều khiển độ lợi và âm trầm.

Sơ đồ mạch khuếch đại âm thanh 5v LM386

Mạch khuếch đại âm thanh 5V

Làm việc của mạch

Mạch này được cấu tạo dễ dàng với một số thành phần thụ động, để có thể thay đổi âm lượng, độ lợi và âm trầm, chúng ta cần đặt biến trở hoặc trimpot, Âm thanh đầu vào được cấp cho chân không đảo của LM386 và chân đảo được nối đất. Nguồn cung cấp Vcc có thể được cung cấp từ + 5V đến + 12V và đầu ra tự động phân cực về một nửa điện áp cung cấp.

Biến trở điều khiển khuếch đại được đặt giữa chân khuếch đại 1 & 8 của lm386, sau đó biến trở điều khiển âm trầm nối giữa đầu ra và chân 1 của LM386, ở đây n / c open là không có tiếp điểm mở đầu. LED1 thể hiện có nguồn điện cho mạch khuếch đại âm thanh âm thanh lm386.

Chân của IC

Mô-đun khuếch đại âm thanh LM386

Đây là mô-đun khuếch đại âm thanh LM386 và nó chỉ có trimpot điều khiển âm lượng.

Rate this post