Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Toàn văn ” Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” đầy đủ nhất

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là một trong những di sản tinh thần mà Bác để lại cho dân tộc Việt Nam. Trong đó có 5 di sản được công nhận là Bảo vật Quốc gia. Đây là một trong những lời kêu gọi bất hủ có giá trị lịch sử sâu sắc. Là một văn kiện, một bản thiên cổ hùng văn, trường tồn mãi mãi cùng lịch sử Việt Nam cũng như trong lòng mỗi người.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!
Kháng chiến thắng lợi muôn năm!
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác

Sau khi những nỗ lực đàm phán hòa bình không thành công giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Pháp vào giữa năm 1946. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến để công nhận Việt Nam là một nước độc lập. Lời kêu gọi này được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Phát ra vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946 từ Hang Trầm (huyện Chương Mỹ, Hà Tây cũ).
Đêm hôm trước, ngày 19 tháng 12 khi chiến sự bùng nổ được gọi ngày Toàn quốc kháng chiến. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Bác có giá trị lịch sử như một Cương lĩnh kháng chiến.
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chứa đựng những quan điểm cơ bản về tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân. Nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước. Truyền thống anh hùng, bất khuất.. Quyết hy sinh để giành lại độc lập cho dân tộc.
Có thể nói đây là mệnh lệnh tiến công cách mạng, tạo khí thế để nhân dân cả nước. Toàn dân đứng lên chiến đấu với mọi vũ khí sẵn có với một ý chí quyết đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi Việt Nam.

Nguồn hadong.hanoi.gov.vn

5/5 - (1 bình chọn)