Lời bài hát Thiên Địa Vô Sương / 天地无霜 – Đặng Luân, Dương Tử

Thiên Địa Vô Sương / 天地无霜 - Đặng Luân, Dương Tử

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Thiên Địa Vô Sương / 天地无霜
Ca sĩ: Đặng Luân, Dương Tử
Sáng tác: unknown
Album: Hương Mật Tựa Khói Sương OST
Ngày ra mắt: 29/08/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Thiên Địa Vô Sương / 天地无霜 – Đặng Luân, Dương Tử

fēng qīng qīng chuī sàn
风 轻轻吹散

tiān dì fèn kāi
天地分开

xìang gé wàn zhàng
相隔万丈

nà yòu néng zěn me yàng
那 又能怎么样

yùe guāng lían jiē le
月光连接了

sī lìang
思量

xiě yī fēng qíng shū
写一封情书

yǐ chū jìan zùo wéi kāi chǎng
以初见作为开场

wàn nían yī dùan qiān nían yī hang
万年一段 千年一行

yī qiān nían yī wàn nían
一千年一万年

cóng cǐ liǎng bù xìang wàng
从此两不相忘

rèn shì jiān rú hé huāng zhāng
任世间如何慌张

wǒ zǒng shì néng jì dé
我总是能记得

měi shēng nǐ de mó yàng
每生你的模样

tiān kōng yī yàng de shǒu zhǎng
天空一样的手掌

zài nà mìng ỳun de kè zhàn
在那命运的客栈

xī xī rǎng rǎng de gùo wǎng
熙熙攘攘的过往

shēn yè tóu xiǔ wèi dài háng náng
深夜投宿未带行囊

ná zhe nǐ de hùa xìang
拿着你的画像

wèn rén jiān shì fǒu jìan gùo
问人间是否见过

xìang nǐ zhè yàng de gū níang
像你这样的姑娘

wǒ zài qíng shū lǐ zhǎo dào
我在情书里找到

měi shēng xìang ỳu de dì fang
每生相遇的地方

wǒ hùi zài nà lǐ děng dài
我会在那里等待

yī qǐ kàn xíe yang
一起看斜阳

wǒ zài qíng shū lǐ zhǎo dào
我在情书里找到

měi shēng xìang ài de dì fang
每生相爱的地方

wǒ hùi zài nà lǐ gē chàng
我会在那里歌唱

dàn zòu zhe yùe guāng
弹奏著月光

yī qiān nían yī wàn nían
一千年一万年

cóng cǐ liǎng bù xìang wàng
从此两不相忘

rèn hé líu gǎi bìan fāng xìang
任河流改变方向

wǒ zǒng shì néng jì dé
我总是能记得

měi shēng nǐ de mó yàng
每生你的模样

bì bō yī yàng de mù guāng
碧波一样的目光

zài nà mìng ỳun de kè zhàn
在那命运的客栈

xī xī rǎng rǎng de gùo wǎng
熙熙攘攘的过往

wǒ zùi ài kàn nǐ de míng lìang
我最爱看你的明亮

qiān bǎi cì lún húi xúan zhuǎn
千百次轮回旋转

mò sè cóng bù gǎi nóng dàn
墨色从不改浓淡

hé nǐ méi mù yī yang
和你眉目一样

wǒ zài qíng shū lǐ zhǎo dào
我在情书里找到

měi shēng xǔ yùan de dì fāng
每生许愿的地方

zhǒng xìa yī duǒ hóng lían
种下一朵红莲

bǎ shí guāng rǎn xiāng
把时光染香

yī qiān nían yī wàn nían
一千年一万年

cóng cǐ liǎng bù xìang wàng
从此两不相忘

rèn shí guāng shí me jǐng xìang
任时光什么景象

wǒ zǒng shì néng jì dé
我总是能记得

měi shēng zhòng féng de shí kè
每生重逢的时刻

nǐ dōu shuō bíe lái wú yàng
你都说别来无恙

zài nà mìng ỳun de kè zhàn
在那命运的客栈

xī xī rǎng rǎng de gùo wǎng
熙熙攘攘的过往

wǒ men tìao wàng shān wài qīng shān
我们眺望山外青山

shēn chū nǐ wǒ shǒu zhǎng
伸出你我手掌

zài xī yáng lǐ ỳin shàng
在夕阳里印上

wǒ men yǒng héng de zì yàng
我们永恒的字样

yǎn lèi lùo zhǐ shàng
眼泪落纸上

mó hú le lùo kuǎn
模糊了落款

tiān dì wú shuāng
天地无霜

Rate this post