Lời bài hát The Mulberry Bush (Sing-Along) – Songs For Children

The Mulberry Bush (Sing-Along) - Songs For Children

Thông tin bài hát

Tên bài hát: The Mulberry Bush (Sing-Along)
Ca sĩ: Songs For Children
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 01/01/1970
Thể loại: unknown

 

Lời bài hát The Mulberry Bush (Sing-Along) – Songs For ChildrenBài hát: The Mulberry Bush
Ca sĩ: Songs For Children

Here we go ’round
The mulberry bush
The mulberry bush
The mulberry bush
Here we go ’round
The mulberry bush
So early in the morning

This is the way
We wash our clothes
Wash our clothes
Wash our clothes
This is the way
We wash our clothes
So early Monday morning

This is the way
We go to school
We go to school
We go to school
This is the way
We go to school
So early Tuesday morning

This is the way
We scrub the floor
We scrub the floor
We scrub the floor
This is the way
We scrub the floor
So early Wednesday morning

This is the way
We groom the horse
Groom the horse
Groom the horse
This is the way
We groom the horse
So early Thursday morning

This is the way
We sweep the house
We sweep the house
We sweep the house
This is the way
We sweep the house
So early Friday morning

This is the way
We bake our bread
We bake our bread
We bake our bread
This is the way
We bake our bread
So early Saturday morning

This is the way
We go to church
We go to church
We go to church
This is the way
We go to church
So early Sunday morning

Rate this post