Lời bài hát Tất cả đều là em – Dragon Pig

Tất cả đều là em - Dragon Pig

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Tất cả đều là em
Ca sĩ: Dragon Pig
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 09/03/2018
Thể loại: Trung Quốc, Hoa Ngữ

 

Lời bài hát Tất cả đều là em – Dragon Pig

Tất cả đều là em:
Wǒ de yǎn lǐ dōu shì nǐ
Tían tían mì mì you know what I mean
Dùi nǐ shuō wǒ xǐ huān nǐ
Wǒ men yī qǐ qiān shǒu qù lǚ xíng

Hǎo xiǎng dùi nǐ shuō wǒ xǐ huān nǐ baby
It’s gonna be like ride or die baby
Xǐ huān nǐ de bodyline nǐ dì xìng gé nǐ de eyes
Yǒu nǐ de chéng shì dōu hěn měi mìao baby

Rú guǒ nǐ yě júe dé xīn líng xiāng xī
Nà jìu qǐng nǐ gěi wǒ gè kěn dìng de húi yīng
Hold up hold up dùi gǎn qíng cóng bù freestyle
U make me go crazy I need u right now

I’m falling I’m falling I’m falling
Baby jìu ràng wǒ lái dùi nǐ shuō míng
I promise I promise I promise
Wǒ wàng bù liǎo nǐ wǒ wàng bù liǎo nǐ

Wǒ de yǎn lǐ dōu shì nǐ
Tían tían mì mì you know what I mean
Dùi nǐ shuō wǒ xǐ huān nǐ
Wǒ men yī qǐ qiān shǒu qù lǚ xíng

Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīn lǐ dōu shì quán bù dōu shì nǐ
Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīn lǐ dōu shì quán bù dōu shì nǐ
You know it’s all about u babe
Let me take you on this ride babe what

Know i’ve been around the world
And I done seen a lot of girls
But you’ll always be my No.1 Babe
And I know I know I know I know

I want your good love babe
And u know u know u know u know
You wanna be on top of me
I’m falling I’m falling I’m falling

Baby jìu ràng wǒ lái dùi nǐ shuō míng
I promise I promise I promise
Wǒ wàng bù liǎo nǐ wǒ wàng bù liǎo nǐ
Wǒ de yǎn lǐ dōu shì nǐ

Tían tían mì mì you know what I mean
Dùi nǐ shuō wǒ xǐ huān nǐ
Wǒmen yī qǐ qiān shǒu qù lǚ xíng
Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīn lǐ dōu shì quán bù dōu shì nǐ

Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīn lǐ dōu shì quán bù dōu shì nǐ
Wǒ de yǎn lǐ dōu shì nǐ
Tían tían mì mì you know what I mean
Dùi nǐ shuō wǒ xǐ huān nǐ

Wǒ men yīqǐ qiān shǒu qù lǚ xíng
Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīn lǐ dōu shì quán bù dōu shì nǐ
Baby wǒ de yǎn lǐ dōu shì xīn lǐ dōu shì quán bù dōu shì nǐ
I’m falling I’m falling I’m falling
I promise I promise I promise

Rate this post