Lời bài hát Old Mac Donald Had A Farm – The Countdown Kids

Old Mac Donald Had A Farm - The Countdown Kids

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Old Mac Donald Had A Farm
Ca sĩ: The Countdown Kids
Sáng tác: unknown
Album: 150 Fun Songs For Kids
Ngày ra mắt: 01/01/1970
Thể loại: Âu Mỹ, Children’s Music

 

Lời bài hát Old Mac Donald Had A Farm – The Countdown Kids

Bài hát: Old Mac Donald Had A Farm
Ca si: The Countdown Kids

Old Macdonald had a farm
E-I-E-I-O
And on that farm
He had some cows
E-I-E-I-O
With a “moo-moo” here
And a “moo-moo” there
Here a “moo” there a “moo”
Everywhere a “moo-moo”
Old Macdonald had a farm
E-I-E-I-O
And on that farm
He had some chicken
E-I-E-I-O
With a “cluck-cluck” here
And a “cluck-cluck” there
Here a “cluck” there a “cluck”
Everywhere a “cluck-cluck”
With a “moo-moo” here
And a “moo-moo” there
Here a “moo” there a “moo”
Everywhere a “moo-moo”
Old Macdonald had a farm
E-I-E-I-O
And on that farm
He had some sheep
E-I-E-I-O
With a “baa-baa” here
And a “baa-baa” there
Here a “baa” there a “baa”
Everywhere a “baa-baa”
With a “cluck-cluck” here
And a “cluck-cluck” there
Here a “cluck” there a “cluck”
Everywhere a “cluck-cluck”
With a “moo-moo” here
And a “moo-moo” there
Here a “moo” there a “moo”
Everywhere a “moo-moo”
Old MacDonald had a farm
E-I-E-I-O
And on that farm
He had some pigs
E-I-E-I-O
With an “oink-oink” here
And an “oink-oink” there
Here an “oink”, there an “oink”
Everywhere an “oink-oink”
With a “baa-baa” here
And a “baa-baa” there
Here a “baa” there a “baa”
Everywhere a “baa-baa”
With a “cluck-cluck” here
And a “cluck-cluck” there
Here a “cluck” there a “cluck”
Everywhere a “cluck-cluck”
With a “moo-moo” here
And a “moo-moo” there
Here a “moo” there a “moo”
Everywhere a “moo-moo”
Old Macdonald had a farm
E-I-E-I-O
And on that farm
He had some ducks
E-I-E-I-O
With a “quack-quack” here
And a “quack-quack” there
Here a “quack” there a “quack”
Everywhere a “quack-quack”
With an “oink-oink” here
And an “oink-oink” there
Here an “oink”, there an “oink”
Everywhere an “oink-oink”
With a “baa-baa” here
And a “baa-baa” there
Here a “baa” there a “baa”
Everywhere a “baa-baa”
With a “cluck-cluck” here
And a “cluck-cluck” there
Here a “cluck” there a “cluck”
Everywhere a “cluck-cluck”
With a “moo-moo” here
And a “moo-moo” there
Here a “moo” there a “moo”
Everywhere a “moo-moo”
Old Macdonald had a farm
E-I-E-I-O

Rate this post