Lời bài hát Nhất Tâm Kính Phật – Châu Ý Linh

Nhất Tâm Kính Phật - Châu Ý Linh

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Nhất Tâm Kính Phật
Ca sĩ: Châu Ý Linh
Sáng tác: Nhạc Hoa Lời Việt
Album: Nhất Tâm Kính Phật (Single)
Ngày ra mắt: 12/01/2018
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Tôn Giáo

 

Lời bài hát Nhất Tâm Kính Phật – Châu Ý Linh

Qua bao nhiêu năm con sống trong bóng tối – mê lầm
Nghiệp Chướng gieo sâu dày : tham, sân , si cõi lục trần
Nay cho con xin thành tâm sám hối trước Phật Đài
Lạy đấng Thế Tôn
Cho con xin nương tựa Ngài
Nay Con Quy y Tam Bảo – Quy Y Phật – Pháp – Tăng
Lạy Đức A Di Đà, Khai Hoa thấy Phật
Nhiệm màu
Nay Tâm Bồ Đề Con sống trong an vui chánh niệm, nguyện thoát hết khổ đau, gieo nhân duyên theo điều lành

Quan Thế Âm – Cam Lồ Bình Ngọc trên tay, nhành dương liễu dịu dàng tưới mát khắp thế gian .
Cứu vớt Nhân Sinh – thanh tịnh ,đại từ – bi tâm .
Dứt phiền não nghiệp , Diệt trừ khổ đau
Trong cõi U Minh , Ta Bà – mẹ hiền Quan Âm Thậm Thâm Vi Diệu Người dẫn lối chúng con đi
Tiếng mõ ,chuông vang
Giác Ngộ Mộng khởi Như huyễn
Nhất Tâm Kính Phật
Kệ vàng ,sách kinh , ngát hương sen hồng .

Rate this post