Lời bài hát Người ấy không hiểu – come sing with me – Trương Kiệt,

Người ấy không hiểu - come sing with me - Trương Kiệt,

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Người ấy không hiểu – come sing with me
Ca sĩ: Trương Kiệt,
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 07/06/2018
Thể loại: Trung Quốc, Hoa Ngữ

 

Lời bài hát Người ấy không hiểu – come sing with me – Trương Kiệt,

Tā líu gěi nǐ shì beìyǐng
Guānýu àiqíng zhī zì bù tí
Hài nǐ kū hóngle yǎnjīng
Tā bǎ huǎngyán shuō de jìngrán nàme dòngtīng
Tā bùzhǐ yīcì pìanle nǐ
Bù zhídé nǐ zài wèi tā shāngxīn

Tā bù dǒng nǐ de xīn jiǎzhuāng lěngjìng
Tā bù dǒng àiqíng bǎ tā dāng yóuxì
Tā bù dǒng biǎomíng xiāng’ài zhè jìan shì
Chúle dùibùqǐ jìu zhǐ shèng tànxí
Tā bù dǒng nǐ de xīn wèihé kūqì
Zhìxí dào kuaiyàò bùnéng hūxī
Ō ō
Tā bù dǒng nǐ de xīn

Tā bǎ huíyì líu gěi nǐ
Líantóng yōushāng qíangjiā gěi nǐ
Dùi nǐ shuō lái bu gōngpíng
Tā de huǎngyán jù jù shuō dì nàme dòngtīng
Tā bùzhǐ yīcì pìanle nǐ
Bù zhídé nǐ zài wèi tā shāngxīn

Tā bù dǒng nǐ de xīn jiǎzhuāng lěngjìng
Tā bù dǒng àiqíng bǎ tā dāng yóuxì
Tā bù dǒng biǎomíng xiāng’ài zhè jìan shì
Chúle dùibùqǐ jìu zhǐ shèng tànxí
Tā bù dǒng nǐ de xīn wèihé kūqì
Zhìxí dào kuaiyàò bùnéng hūxī
Ō ō
Tā bù dǒng nǐ de xīn

Tā bù dǒng nǐ de xīn jiǎzhuāng lěngjìng
Tā bù dǒng àiqíng bǎ tā dāng yóuxì
Tā bù dǒng biǎomíng xiāng’ài zhè jìan shì
Chúle dùibùqǐ jìu zhǐ shèng tànxí
Tā bù dǒng nǐ de xīn wèihé kūqì
Zhìxí dào kuaiyàò bùnéng hūxī
Ō ō
Tā bù dǒng nǐ de xīn

Rate this post