Lời bài hát Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm/夜空中最亮的星 – Kế Hoạch Chạy Trốn/逃跑计划

Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm/夜空中最亮的星 - Kế Hoạch Chạy Trốn/逃跑计划

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm/夜空中最亮的星
Ca sĩ: Kế Hoạch Chạy Trốn/逃跑计划
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 25/06/2014
Thể loại: Hoa Ngữ

 

Lời bài hát Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm/夜空中最亮的星 – Kế Hoạch Chạy Trốn/逃跑计划

夜空中最亮的星
yè kōng zhōng zuì liàng de xīng
能否听清
néng fǒu tīng qīng
那仰望的人
nà yǎng wàng de rén
心底的孤独和叹息
xīn dǐ de gū dú hé tàn xī

夜空中最亮的星
yè kōng zhōng zuì liàng de xīng
能否记起
néng fǒu jì qǐ
曾与我同行
céng yǔ wǒ tóng xíng
消失在风里的身影
xiāo shī zài fēng lǐ de shēn yǐng

我祈祷拥有一颗透明的心灵
wǒ qí dǎo yōng yǒu yī kē tòu míng de xīn líng
和会流泪的眼睛
hé huì liú lèi de yǎn jīng
给我再去相信的勇气
gěi wǒ zài qù xiāng xìn de yǒng qì
越过谎言去拥抱你
yuè guò huǎng yán qù yōng bào nǐ

每当我找不到存在的意义
měi dāng wǒ zhǎo bù dào cún zài de yì yì
每当我迷失在黑夜里
měi dāng wǒ mí shī zài hēi yè lǐ
哦…..
Woooo
夜空中最亮的星
yè kōng zhōng zuì liàng de xīng
请指引我靠近你
qǐng zhǐ yǐn wǒ kào jìn nǐ

夜空中最亮的星
yè kōng zhōng zuì liàng de xīng
是否知道
shì fǒu zhī dào
那曾与我同心的身影
nà céng yǔ wǒ tóng xīn de shēn yǐng
如今在哪里
rú jīn zài nǎ lǐ

夜空中最亮的星
yè kōng zhōng zuì liàng de xīng
是否在意
shì fǒu zài yì
是太阳先升起
shì tài yáng xiān shēng qǐ
还是意外先来临
hái shì yì wài xiān lái lín

我宁愿所有痛苦都留在心里
wǒ nìng yuàn suǒ yǒu tòng kǔ dōu liú zài xīn lǐ
也不愿忘记你的眼睛
yě bù yuàn wàng jì nǐ de yǎn jīng
给我再去相信的勇气
gěi wǒ zài qù xiāng xìn de yǒng qì
越过谎言去拥抱你
yuè guò huǎng yán qù yōng bào nǐ

每当我找不到存在的意义
měi dāng wǒ zhǎo bù dào cún zài de yì yì
每当我迷失在黑夜里
měi dāng wǒ mí shī zài hēi yè lǐ
哦…..
Woooo
夜空中最亮的星
yè kōng zhōng zuì liàng de xīng
请照亮我前行
qǐng zhào liàng wǒ qián xíng

我祈祷拥有一颗透明的心灵
wǒ qí dǎo yōng yǒu yī kē tòu míng de xīn líng
和会流泪的眼睛
hé huì liú lèi de yǎn jīng
给我再去相信的勇气
gěi wǒ zài qù xiāng xìn de yǒng qì
越过谎言去拥抱你
yuè guò huǎng yán qù yōng bào nǐ

每当我找不到存在的意义
měi dāng wǒ zhǎo bù dào cún zài de yì yì
每当我迷失在黑夜里
měi dāng wǒ mí shī zài hēi yè lǐ
哦…..
Woooo
夜空中最亮的星
yè kōng zhōng zuì liàng de xīng
请照亮我前行
qǐng zhào liàng wǒ qián xíng

Rate this post