Lời bài hát Luôn Tìm Một Người / 一直在找一个人 – Mã Vĩ Quân

Luôn Tìm Một Người / 一直在找一个人 - Mã Vĩ Quân

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Luôn Tìm Một Người / 一直在找一个人
Ca sĩ: Mã Vĩ Quân
Sáng tác: unknown
Album: joanna
Ngày ra mắt: 29/07/2012
Thể loại: Hoa Ngữ, Đài Loan

 

Lời bài hát Luôn Tìm Một Người / 一直在找一个人 – Mã Vĩ Quân

wo…………
wo…………
至到我遇见了你
才开始了解爱
控制不住的心跳
等待你轻轻呼唤
才知道我一点都不勇敢
才知道越在乎夜越不安
要不是那天你伸出的手
那么温暖
我一直在找一个人
就算盲日都快乐
也只有真心相爱才可能
了解什么叫深刻
我一直在找一个人
让我相信幸福是真的
还有什么能够让人更虔诚
身边有你我就有了答案
你走进我的心里
如此理所当然
就算有理由迷惑吧
你的拥抱却让我明白
才知道我一点都不勇敢
才知道越在乎夜越不安
要不是那天你伸出的手
那么温暖
我一直在找一个人
就算盲日都快乐
也只有真心相爱才可能
了解什么叫深刻
我一直在找一个人
让我相信幸福是真的
还有什么能够让人更虔诚
身边有你就有答案
有谁不是在汹涌人海里
寂寞地等待谁呼唤自己的名字
等待着有天爱让自己变得完整
才知道我一点都不勇敢
才知道越在乎夜越不安
要不是那天你伸出的手
那么温暖
我一直在找一个人
就算盲日都快乐
也只有真心相爱才可能
了解什么叫深刻
一直在找一个人
让我相信幸福是真的
还有什么能够让人更虔诚
身边有你我就有
身边有你我就有了答案

Rate this post