Lời bài hát Không Có Lý Do / 没有理由 – Vĩnh Bân Ryan.B, Chu Diên Anh

Không Có Lý Do / 没有理由 - Vĩnh Bân Ryan.B, Chu Diên Anh

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Không Có Lý Do / 没有理由
Ca sĩ: Vĩnh Bân Ryan.B, Chu Diên Anh
Sáng tác: unknown
Album: Không Có Lý Do / 没有理由 (Single)
Ngày ra mắt: 27/12/2019
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Không Có Lý Do / 没有理由 – Vĩnh Bân Ryan.B, Chu Diên Anh

Meiyó̌u rén kěyǐ qù děngdài
Bùzhī bù júe dì fàng kāi nǐ
Wǒmen dōu meiyó̌u nà yǒngqì
Baby I’m sorry I’m so lonely
Wǒmen dōu meiyó̌u cùo yǔ dùi
Zhǎo bù dào rènhé yīgè yúanyīn
Meiyó̌u lǐyóu de líkāi
Baby I’m sorry I’m so lonely
Kànjìan xìnxī bùshì bùxiǎng húi nǐ
Zhǐshì wǒmen de dùihùa shǎole yīxiē tíanmì
Kàn shì hěn zhèngcháng de yǔjù dàn tòuzhe jùlí
Wǒ bùzhīdào gāi zěnme dùi nǐ yěxǔ shì zhèngcháng de guānxì
Wǒ měi shí měi kè dōu zài gàosù zìjǐ
Wǒ háishì hěn ài nǐ de zhǐshì Lonely
Bùzhīdào wēixìn shénme shíhòu kāishǐ meiyó̌u biǎoqíng
Nǐ de shàngbān shíjiān duōle meiyó̌u nàme duō de gāoxìng
Húixiǎng qǐlái gāng kāishǐ de shíjiān
Liǎ gèrén dōu zài dōu xiǎng bànfǎ líkāi meiyó̌u lǐyóu de
Meiyó̌u rén kěyǐ qù děngdài
Bùzhī bù júe dì fàng kāi nǐ
Wǒmen dōu meiyó̌u nà yǒngqì
Baby I’m sorry I’m so lonely
Wǒmen dōu meiyó̌u cùo yǔ dùi
Zhǎo bù dào rènhé yīgè yúanyīn
Meiyó̌u lǐyóu de líkāi
Baby I’m sorry I’m so lonely
Lǐyóu lǐyóu lǐyóu lǐyóu
Zài duō lǐyóu wúfǎ wǎnlíu
Àiqíng àiqíng àiqíng àiqíng
Zài duō lǐyóu shuō tíng jìu tíng
Húixiǎng qǐlái gāng kāishǐ de shíjiān
Liǎ gèrén dōu zài dōu xiǎng bànfǎ líkāi meiyó̌u lǐyóu de
Meiyó̌u rén kěyǐ qù děngdài
Bù zhī bù júe dì fàng kāi nǐ
Wǒmen dōu meiyó̌u nà yǒngqì
Baby I’m sorry I’m so lonely
Wǒmen dōu meiyó̌u cùo yǔ dùi
Zhǎo bù dào rènhé yīgè yúanyīn
Meiyó̌u lǐyóu de líkāi
Baby I’m sorry I’m so lonely
Meiyó̌u rén kěyǐ qù děngdài
Bù zhī bù júe dì fàng kāi nǐ
Wǒmen dōu meiyó̌u nà yǒngqì
Baby I’m sorry I’m so lonely
Wǒmen dōu meiyó̌u cùo yǔ dùi
Zhǎo bù dào rènhé yīgè yúanyīn
Meiyó̌u lǐyóu de líkāi
Baby I’m sorry I’m so lonely
I’m sorry I’m so lonely

Rate this post