Home Âm nhạc Lời bài hát Gặp Em Đúng Lúc / 剛好遇見你 – Luân Tang, Tiêu Ức Tình, Huyền Thương

Lời bài hát Gặp Em Đúng Lúc / 剛好遇見你 – Luân Tang, Tiêu Ức Tình, Huyền Thương

0
Lời bài hát Gặp Em Đúng Lúc / 剛好遇見你 – Luân Tang, Tiêu Ức Tình, Huyền Thương

Gặp Em Đúng Lúc / 剛好遇見你 - Luân Tang, Tiêu Ức Tình, Huyền Thương

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Gặp Em Đúng Lúc / 剛好遇見你
Ca sĩ: Luân Tang, Tiêu Ức Tình, Huyền Thương
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 28/08/2018
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Gặp Em Đúng Lúc / 剛好遇見你 – Luân Tang, Tiêu Ức Tình, Huyền Thương

wǒmen kūle wǒmen xìaozhe
wǒmen táitóu wàng tiānkōng
xīngxīng hái lìangzhe jǐ kē

wǒmen chàngzhe shíjiān de gē
cái dǒngde xiānghù yǒngbào
dàodǐ shì wèile shénme

yīnwèi wǒ gānghǎo ỳujìan nǐ
líu xìa zújì cái měilì
fēng chuī huā lùo lèi rú yǔ
yīn wéi bùxiǎng fēnlí

yīnwèi gānghǎo ỳujìan nǐ
líu xìa shí nían de qíxǔ
rúguǒ zài xiāngỳu
wǒ xiǎng wǒ hùi jìde nǐ

wǒmen kūle wǒmen xìaozhe
wǒmen táitóu wàng tiānkōng
xīngxīng hái lìangzhe jǐ kē

wǒmen chàngzhe shíjiān de gē
cái dǒngde xiānghù yǒngbào
dàodǐ shì wèile shénme

yīnwèi wǒ gānghǎo ỳujìan nǐ
líu xìa zújì cái měilì
fēng chuī huā lùo lèi rú yǔ
yīn wéi bùxiǎng fēnlí

yīnwèi gānghǎo ỳujìan nǐ
líu xìa shí nían de qíxǔ
rúguǒ zài xiāngỳu
wǒ xiǎng wǒ hùi jìde nǐ

yīnwèi gānghǎo ỳujìan nǐ
líu xìa zújì cái měilì
fēng chuī huā lùo lèi rú yǔ
yīn wéi bùxiǎng fēnlí

yīnwèi gānghǎo ỳujìan nǐ
líu xìa shí nían de qíxǔ
rúguǒ zài xiāngỳu
wǒ xiǎng wǒ hùi jìde nǐ

yīnwèi wǒ gānghǎo ỳujìan nǐ
líu xìa zújì cái měilì
fēng chuī huā lùo lèi rú yǔ
yīn wéi bùxiǎng fēnlí

yīnwèi gāng hǎo ỳujìan nǐ
líu xìa shí nían de qíxǔ
rúguǒ zài xiāngỳu
wǒ xiǎng wǒ hùi jìde nǐ

Rate this post