Lời bài hát Em Lại Nhớ Anh Rồi / 我又想你了 – Lưu Dịch Thần

Em Lại Nhớ Anh Rồi / 我又想你了 - Lưu Dịch Thần

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Em Lại Nhớ Anh Rồi / 我又想你了
Ca sĩ: Lưu Dịch Thần
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 04/04/2019
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Em Lại Nhớ Anh Rồi / 我又想你了 – Lưu Dịch Thần

Yè shēn liǎo què húan shì shùi bù zhúo
Zhī xiǎng tīng dào nǐ dí shēng yīn

Dùi nǐ zùi shēn dí sī nìan
Dū bìan chéng liǎo mò bù dǎ rǎo

Xiǎng wèn hòu què zhǎo bù dào jìe kǒu
Dū shuō shí jiān shì zùi hǎo jiě yào

Dùi nǐ zùi tòng dí xīn tìao
Méi yǒu tíng zhǐ yī fēn yī miǎo

Wǒ yòu xiǎng nǐ liǎo
Zhēn dí xiǎng nǐ liǎo

Jì mò dí xīng kōng shī qù liǎo yán sè
Jìu xìang nǐ gěi wǒ dí húi ỳi

Tú yā zhúo bīn fēn dí shī lùo
Wǒ yòu xiǎng nǐ liǎo

Zhēn dí xiǎng nǐ liǎo
Ān jìng dí hū xī méi yǒu liǎo zhúo lùo

Yáo yuǎn dí yōng bào tài jì líao
Wǒ yào dí yǒng yuǎn nǐ zùo bù dào

Yè shēn liǎo què húan shì shùi bù zhúo
Zhī xiǎng tīng dào nǐ dí shēng yīn

Dùi nǐ zùi shēn dí sī nìan
Dū bìan chéng liǎo mò bù dǎ rǎo

Xiǎng wèn hòu què zhǎo bù dào jìe kǒu
Dū shuō shí jiān shì zùi hǎo jiě yào

Dùi nǐ zùi tòng dí xīn tìao
Méi yǒu tíng zhǐ yī fēn yī miǎo

Wǒ yòu xiǎng nǐ liǎo
Zhēn dí xiǎng nǐ liǎo

Jì mò dí xīng kōng shī qù liǎo yán sè
Jìu xìang nǐ gěi wǒ dí húi ỳi

Tú yā zhúo bīn fēn dí shī lùo
Wǒ yòu xiǎng nǐ liǎo

Zhēn dí xiǎng nǐ liǎo
Ān jìng dí hū xī méi yǒu liǎo zhúo lùo

Yáo yuǎn dí yōng bào tài jì líao
Wǒ yào dí yǒng yuǎn nǐ zùo bù dào

Wǒ yòu xiǎng nǐ liǎo
Zhēn dí xiǎng nǐ liǎo

Jì mò dí xīng kōng shī qù liǎo yán sè
Jìu xìang nǐ gěi wǒ dí húi ỳi

Tú yā zhúo bīn fēn dí shī lùo
Wǒ yòu xiǎng nǐ liǎo

Zhēn dí xiǎng nǐ liǎo
Ān jìng dí hū xī méi yǒu liǎo zhúo lùo

Yáo yuǎn dí yōng bào tài jì líao
Wǒ yào dí yǒng yuǎn nǐ zùo bù dào
Wǒ yào dí yǒng yuǎn nǐ zùo bù dào

Rate this post