Lời bài hát Độ Ta Không Độ Nàng / 渡我不渡她 – Tô Đàm Đàm, Giai Bằng

Độ Ta Không Độ Nàng / 渡我不渡她 - Tô Đàm Đàm, Giai Bằng

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Độ Ta Không Độ Nàng / 渡我不渡她
Ca sĩ: Tô Đàm Đàm, Giai Bằng
Sáng tác: unknown
Album: Độ Ta Không Độ Nàng / 渡我不渡她 (Single)
Ngày ra mắt: 04/04/2019
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

 

Lời bài hát Độ Ta Không Độ Nàng / 渡我不渡她 – Tô Đàm Đàm, Giai Bằng

Qī nían liǎo què bùjìan zhè yī yǔ dàobíe
zhè sìzhōng yě zài wú yī duǒ míng huā
wéi qǔ zhè yīdiǎn pútí a
wǒ wèn wǒ fú a
nǐ wèihé dù wǒ bùdù tā ne
wèihé a
wǒ qían jǐ shì zhǒng xìa
bùdùan de shì qiāngùa
xiǎosēng húitóule ma
sòng jīng shēng bìan shāyǎ
zhè sìxìa zài wú tā
pútí bùdù tā
jǐ juǎn jīng wén nán líu
zhè mǎn yùan de míng huā
nǐ líkāi zhège jiā
ài hèn dōu wú chù sǎ
hái néng húitóule ma
kàn nǐ wéixìao liǎnjía
zěn néng tuō xìa jiāshā
lái hái nǐ yīgè jiā
wèihé dù wǒ bùdù tā
wǒ háishì nán gǎi xīn júe
yě bùjìan yījù dàobíe
xìanzài sì wài shénme jìjíe
zài wú chéng shuāng húdíe
wǒ zǎoyǐ guīyī wǒ fú
dùanle chénshì zhízhúo
nǐ zhǒng mǎn sì míng huā xìan fó
nán gǎi fú jiā pǔtúo
wǒ bù dǒng shénme chényúan
nà zhǐ zhī yǒu nǐ hěn tían
nǐ yǐ bùzài zhège zhuāngyúan
wǒ dǒngle yǎnlèi hěn xían
chén zhōng bù zài zhāo mù
zhè línghún zěnme chāodù
wǒ wàngjì qíanchén zǒugùo de lù
ýihàn méi néng zhàogù
wǒ bù zài xī shǒu chén guī
zài wú míng huā fēnfēi
cái tǐhùi zhè xiāngsī chéng duī
yǐjīng wúfǎ zài zhuī
nǐ sǐ zài hú pàn biānsài
zěn néng wúqíng wú ài
wǒ láishì bù zài wèi sēng
hóng gàitou zhǐ wèi nǐ dài
zhè gàitou zhǐ wèi nǐ dài
zhè fēng er hái zài guā
lùanle shéi de níanhúa
tā líu qǐle zhǎng fā
shōu qǐ muỳú ba
pútí xìa zài wú tā
yòu dùgùo jǐ gè xìa
yǎnjīng hái hóng ma
tā yǐjīng bù zài la
chén zhōng zài qiāo jǐ xìa
bùdù shìjiān fánhuā
wǒ yě dītóu xìaozhe
zài bu jìan nǐ zhǎng fā
xìao wèn fózǔ a
dù qiān bǎi wàn rénjiā
wèihé dù wǒ bùdù tā
zhè fēng er hái zài guā
lùanle shéi de níanhúa
tā líu qǐle zhǎng fā
shōu qǐ muỳú ba
pútí xìa zài wú tā
yòu dùgùo jǐ gè xìa
yǎnjīng hái hóng ma
tā yǐjīng bù zài la
chén zhōng zài qiāo jǐ xìa
bùdù shìjiān fánhuā
wǒ yě dītóu xìaozhe
zài bu jìan nǐ zhǎng fā
xìao wèn fózǔ a
dù qiān bǎi wàn rénjiā
wèihé dù wǒ bùdù tā
**************************

Rate this post