Lời bài hát Có Thể Không 木小雅 – 可能否 Mộc Tiểu Nhã奉天 Remix – Mộc Tiểu Nhã

Có Thể Không 木小雅 - 可能否 Mộc Tiểu Nhã奉天 Remix - Mộc Tiểu Nhã

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Có Thể Không 木小雅 – 可能否 Mộc Tiểu Nhã奉天 Remix
Ca sĩ: Mộc Tiểu Nhã
Sáng tác: unknown
Album: unknown
Ngày ra mắt: 13/08/2018
Thể loại: Trung Quốc, Hoa Ngữ

 

Lời bài hát Có Thể Không 木小雅 – 可能否 Mộc Tiểu Nhã奉天 Remix – Mộc Tiểu Nhã

Chūntiān de fēng néng fǒu chuī lái xìatiān de yǔ
qiūtiān de yùe néng fǒu zhào lìang dōngtiān de xuě
yèkōng de xīng néng fǒu lùo xìang chénxī dì hǎi
shānjiān de quán néng fǒu ỳu shàng nán fēi de yàn
néng fǒu zǎo yīdiǎn kàntòu mìngỳun de fúxìan
néng fǒu bù qīngỳi jìu shēn xìan
néng fǒu màn yīdiǎn huīhùo yǒuxìan de shíjiān
néng fǒu xǔ wǒ yīgè yǒngyuǎn

kěnéng wǒ zhùangle nán qíang cái hùi húitóu ba
kěnéng wǒ jìanle húanghé cái hùi sǐxīn ba
kěnéng wǒ piān yào yītíao lù zǒu dào hēi ba
kěnéng wǒ hái méi ỳujìan nàgè tā ba

dùan dìao de xían néng fǒu chě pò zìfù de jiǎn
xímìe de huǒ néng fǒu shāo guāng cánlíu de nìan
mèngzhōng de ýun néng fǒu hùa zùo shúxī de liǎn
qíanshì de jíe néng fǒu hùan lái jīnshēng de yúan
néng fǒu zǎo yīdiǎn xiāngxìn níanshào de shiyà́n
néng fǒu bù qīngỳi shuō zàijìan
néng fǒu màn yīdiǎn gǎnshòu suiyùè de qiǎnquǎn
néng fǒu xǔ wǒ yīcì chéngquán

kěnéng wǒ zhùangle nán qíang cái hùi húitóu ba
kěnéng wǒ jìanle húanghé cái hùi sǐxīn ba
kěnéng wǒ piān yào yītíao lù zǒu dào hēi ba
kěnéng wǒ hái méi ỳujìan nàgè tā ba

kěnéng wǒ zhùangle nán qíang cái hùi húitóu ba
kěnéng wǒ jìanle húanghé cái hùi sǐxīn ba
kěnéng wǒ piān yào yītíao lù zǒu dào hēi ba
kěnéng wǒ hái méi ỳujìan nàgè tā ba
kěnéng wǒ hái méi wàngdìao
nàgè tā ba.

Rate this post