Lời bài hát Axel F – Crazy Frog

Axel F - Crazy Frog

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Axel F
Ca sĩ: Crazy Frog
Sáng tác: unknown
Album: Crazy Hits
Ngày ra mắt: 01/01/1970
Thể loại: Electronic / Dance, Âu Mỹ

 

Lời bài hát Axel F – Crazy Frog

A ring ding ding ding d-ding baa aramba baa baa barooumba

Wh-Wha-Whats going on-on

Ding ding
A Brem Brem
Ding ding
A Brem Brem
A ring ding ding ding ding
A Ring Ding Ding Dingdemgdemg
A ring ding ding ding ding
Ring ding
Baa-Baa
Ring ding ding ding ding
A Ring Ding Ding Dingdemgdemg
A ring ding ding ding ding
a Bram ba am baba weeeeeee
BREAK DOWN!
Ding ding

Br-Br-Break It
dum dum dumda dum dum dum dum dumda dum dum dum dum dum dumda dum dum
Brem daem
dum dum dumda dum dum dum dum dumda dum dum dum dum dum dumda dum dum
weeeeeeee
A ram da am da am da am da weeeeeaaaaaaaaaaaaaaaa
Wh-Whats Going On?
ding ding
Bem De Dem
ding ding
da da
A ring ding ding ding ding
A Ring Ding Ding Dingdemgdemg
A ring ding ding ding ding
Ring ding
Baa-Baa
Ring ding ding ding ding
A Ring Ding Ding Dingdemgdemg
A ring ding ding ding ding

a Bram ba am baba..
Break Down
ding ding
Br-Br-Break It

dum dum dumda dum dum dum dum dumda dum dum dum dum dum dumda dum dum
Brem daem
dum dum dumda dum dum dum dum dumda dum dum dum dum dum dumda dum dum

ding ding

Bem De Dem!

Rate this post