Lời bài hát 答案 / Đáp Án – Dương Khôn, Quách Thái Khiết

答案 / Đáp Án - Dương Khôn, Quách Thái Khiết

Thông tin bài hát

Tên bài hát: 答案 / Đáp Án
Ca sĩ: Dương Khôn, Quách Thái Khiết
Sáng tác: unknown
Album: 今夜二十岁 / Đêm Nay Hai Mươi Tuổi
Ngày ra mắt: 09/09/2014
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc, Pop

 

Lời bài hát 答案 / Đáp Án – Dương Khôn, Quách Thái Khiết

有个简单的问题
Yǒu gè jiǎndān de wèntí
什么是爱情
shénme shì àiqíng
它是否是一种味道 还是引力
tā shìfǒu shì yīzhǒng wèidào háishì yǐnlì
从我初恋那天起 先是甜蜜
cóng wǒ chūlìan nèitiān qǐxiān shi tíanmì
然后紧接就会有 风雨
ránhòu jǐn jiē jìu hùi yǒu fēngyǔ
爱就像 蓝天白云
ài jìu xìang lántiān baíyún
晴空万里 突然暴风雨
qíngkōng wànlǐ túrán bàofēngyǔ
无处躲避 总是让人 始料不及
wú chù duǒbì zǒng shì ràng rén shǐ lìao bùjí
人就像 患重感冒
rén jìu xìang hùan zhòng gǎnmào
打着喷嚏 发烧要休息
dǎzhe pēntì fāshāo yào xiūxí
冷热交替 欢喜犹豫 乐此不疲
lěngrè jiāotì huānxǐ youýù lècǐbùpí
叫人头晕的问题
jìao rén touýūn de wèntí
什么叫爱情
shénme jìao àiqíng
它是那么的真实 又很可疑
tā shì nàme de zhēnshí yòu hěn kěýi
研究过许多誓言 海枯石烂
yánjiūgùo xǔduō shiyà́n hǎikūshílàn
发觉越想要解释 越乱
fājúe yùe xiǎng yào jiěshì yùe lùan
所以说 永远多长 永远短暂 永远很遗憾
suǒyǐ shuō yǒngyuǎn duō cháng yǒngyuǎn duǎnzàn yǒngyuǎn hěn ýihàn
每个人有 每个人不同的体验
měi gèrén yǒu měi gèrén bùtóng de tǐyàn
那滋味 时而在飞 时而下坠 时而又落泪
nà zīwèi shí ér zài fēi shí ér xìazhùi shí ér yòu lùo lèi
动人电影 自己体会 别嫌票太贵
dòngrén dìanyǐng zìjǐ tǐhùi bíe xían pìao tài gùi
比如美酒和咖啡 都是水
bǐrú měijiǔ hé kāfēi dōu shì shuǐ
可一个让你醒 一个让你醉
kě yīgè ràng nǐ xǐng yīgè ràng nǐ zùi
那么感情
nàme gǎnqíng
能否以此类推
néng fǒu yǐ cǐ lèituī
有的很平淡 有的撕心裂肺
yǒu de hěn píngdàn yǒu de sī xīn lìe fèi
所以说 永远多长
suǒyǐ shuō yǒngyuǎn duō cháng
永远短暂 永远很缓慢
yǒngyuǎn duǎnzàn yǒngyuǎn hěn huǎnmàn
每个人有 每个人不同的计算
měi gèrén yǒu měi gèrén bùtóng de jìsùan
神秘的 诺言誓言
shénmì de nuoyà́n shiyà́n
甚至谎言 自己去领悟
shènzhì huǎngyán zìjǐ qù lǐngwù
也许多年 也许瞬间
yěxǔ duōnían yěxǔ shùnjiān
你自有答案
nǐ zì yǒu dá’àn
所以说 永远多长
suǒyǐ shuō yǒngyuǎn duō cháng
永远短暂 永远很缓慢
yǒngyuǎn duǎnzàn yǒngyuǎn hěn huǎnmàn
每个人有 每个人不同的计算
měi gèrén yǒu měi gèrén bùtóng de jìsùan
神秘的 诺言誓言
shénmì de nuoyà́n shiyà́n
甚至谎言 自己去领悟
shènzhì huǎngyán zìjǐ qù lǐngwù
也许多年 也许瞬间
yěxǔ duōnían yěxǔ shùnjiān
你自有答案
nǐ zì yǒu dá’àn

Rate this post