Liên Minh bảo trì hôm nay đến mấy giờ?

Ngày hôm nay, Garena Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam sẽ tiến hành bảo trì server nhằm ra mắt bản cập nhật LMHT 11.22 và DTCL 11.22. Dự kiến, thời gian bảo trì sẽ bắt đầu từ 3h00 sáng.

Sau đây là một số thông tin về thời gian bảo trì Liên Minh Huyền Thoại ngày 04/11/2021:

– Thời gian đóng Xếp Hạng: Bắt đầu từ 01:30 ngày 04/11/2021.

– Thời gian bảo trì: Từ 03:00 ngày 04/11/2021.

– Thời gian dự kiến mở lại máy chủ: 07:00 ngày 04/11/2021.

Có thể bạn quan tâm


  • DTCL 11.22: Chi tiết bản cập nhật DTCL mùa 6

  • LMHT 11.22: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

    LMHT 11.22: Chi tiết bản cập nhật mới LOL

LƯU Ý:

TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẬP NHẬT TRƯỚC VÀ TRONG THỜI ĐIỂM BẢO TRÌ. Bạn chỉ cài đặt sau khi kết thúc bảo trì để tránh gặp lỗi trò chơi.

Bản cập nhật mới nhất 11.22, có thể tải trước để chạy cập nhật thủ công sau 03:00 giờ ngày 23/09/2021 tại: https://lienminh.garena.vn/download

Bạn cần chép tập tin đã tải về vào ổ đĩa chứa thư mục Liên Minh Huyền Thoại. Chẳng hạn, nếu cài Liên Minh Huyền Thoại ở ổ C:/, bạn cần để tập tin tải về vào ổ C:/ trước khi tiến hành cập nhật.

Vui lòng tắt tường lửa trước khi cập nhật để tránh lỗi.

Thời gian bảo trì từ 03:00 ngày 04/11/2021 và dự kiến sẽ kết thúc vào 05:30 – 06:30 cùng ngày (Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể sớm hoặc muộn hơn dự kiến).

Cách cập nhật 1

Bước 1: Chạy Garena PC

Bước 2: Chọn đường dẫn đến tập tin cập nhật đã tải (định dạng .exe)

Bước 3: Chọn tiếp tục và chờ hoàn tất cập nhật

Cách cập nhật 2

Bước 1: Chạy bản cập nhật đã tải trước khi mở Garena PC (tập tin định dạng .exe)

Bước 2: Chọn đường dẫn đến thư mục có tên “32787”

Bước 3: Chọn tiếp tục và chờ hoàn tất cập nhật

Mở Garena PC và vào trò chơi bình thường (có thể sẽ phải cập nhật thêm tập tin cấu hình với dung lượng nhỏ hơn 1MB)

Rate this post