Khu du lịch sinh thái tiếng anh là gì

Khu du lịch sinh thái tiếng Anh là ecotourism destinations. Là loại hình du lịch thiên nhiên và văn hoá, nơi bảo tồn hệ sinh thái khỏi sự ảnh hưởng và tác động của con người.
Khu du lịch sinh thái tiếng Anh là ecotourism destinations.
Phiên âm: /ˈiː.kəʊˌtʊə.rɪ.zəm/ /ˌdes.tɪˈneɪ.ʃən/.
Từ vựng tiếng Anh liên quan đến khu du lịch sinh thái:Khu du lịch sinh thái Tiếng Anh là gì
Guide /ɡaɪd/: Hướng dẫn viên du lịch.
Bucket shop: Cửa hàng bán vé.
Tourist /ˈtʊərɪst/: Du khách.
High season: Mùa du lịch cao điểm.
Package tour: Tour trọn gói.
Mẫu câu tiếng Anh liên quan đến khu du lịch sinh thái:
Ecotourism draws many tourists to visit the extensive national parks and protected areas around the country.
Du lịch sinh thái thu hút nhiều khách du lịch đến thăm các công viên quốc gia rộng lớn và các khu vực được bảo vệ trên khắp đất nước.
Ecotourism destinations is a motivation of travelers to sightseeing.
Khu du lịch sinh thái là một động lực thúc đẩy du khách tới tham quan.
This is an ecotourism destinations tied with a local legend.
Đây là một địa điểm du lịch sinh thái gắn với nhiều huyền thoại.

Rate this post