inc là gì

Inc là hậu tố để chỉ các công ty đa quốc gia có quy mô tập đoàn được tạo dựng từ sự đóng góp của các công ty nhỏ, thường đặt phía sau tên công ty.
Inc là viết tắt của Incorporated mang nghĩa là tập đoàn, liên hợp.
Inc nói về tập hợp các công ty bé, công ty con cùng chung sức làm việc với nhau, hay góp lại thành một tập đoàn lớn mạnh hơn.
Có nghĩa đây là cá thể công ty con, nhiều company gộp lại mới thành một Inc được. Company (công ty con) luôn luôn có vốn đầu tư và tiềm lực kinh tế hay tài chính thua một Inc (tập đoàn).
Khi thành lập một tập đoàn, các công ty con phải đóng góp cổ phần để cùng nhau xây dựng tập đoàn lớn mạnh.
Chỉ cần một công ty con bị khó khăn thì cả tập đoàn sẽ chung tay giúp đỡ công ty con đó vì nếu một phần của tập đoàn gặp khó khăn thì cả tập đoàn khó tiếp tục phát triển được.
Ví dụ: Sài Gòn Vina Inc (tập đoàn giáo dục Sài Gòn Vina).
Ngoài ra từ Corporation cũng được hiểu là tập đoàn. Chức năng và ý nghĩa giống hệt với Incorporated. Nhưng Corp lại được sử dụng rộng rãi trên thế giới.
Ở Việt Nam đa số tập đoàn lại gọi là Group.
Rate this post