Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nghĩa là gì

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Thuyền quyên nỡ phụ anh hùng sao nên?

Đây là thắc mắc của nhiều người gửi về cho OLP Tiếng Anh. ” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nghĩa là gì  ” trong bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc đó cho bạn đọc. Hai câu đầu có thể hiểu theo nghĩa như sau :Nếu đã có duyên với nhau thì dầu cách xa nghìn dặm cũng có thể gặp nhau. Còn đã không có duyên thì dù có đối mặt nhau cũng không gặp gỡ như không quen biết.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Hữu duyên thiên lý

hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng

huu duyen thien ly nang tuong ngo

hữu duyên

hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng chế

vô duyên đối diện bất tương phùng

hưu duyên thiên lý lăng tương ngộ

có duyên thiên lý năng tương ngộ

hữu duyên thiên niên tương ngộ

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *