Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nghĩa là gì

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nghĩa là gì

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Thuyền quyên nỡ phụ anh hùng sao nên?
Đây là thắc mắc của nhiều người gửi về cho OLP Tiếng Anh. ” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nghĩa là gì  ” trong bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc đó cho bạn đọc. Hai câu đầu có thể hiểu theo nghĩa như sau :Nếu đã có duyên với nhau thì dầu cách xa nghìn dặm cũng có thể gặp nhau. Còn đã không có duyên thì dù có đối mặt nhau cũng không gặp gỡ như không quen biết.
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Hữu duyên thiên lý
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng
huu duyen thien ly nang tuong ngo
hữu duyên
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng chế
vô duyên đối diện bất tương phùng
hưu duyên thiên lý lăng tương ngộ
có duyên thiên lý năng tương ngộ
hữu duyên thiên niên tương ngộ

5/5 - (2 bình chọn)