Hard reset điện thoại Mobiistar Kool

Hard reset điện thoại MobiiStart Kool

Các bước hard reset của MobiiStart Kool tương đối rắc rối. Bạn cần đọc kỹ để thao tác.

Chú ý: Hard reset sẽ xóa hết dữ liệu trên máy của bạn (danh bạ, tin nhắn, ghi chú, hình ảnh,…)

1. Tắt máy hoàn toàn. Đảm bảo pin máy bạn phải trên 50%

Bấm giữ phím tăng âm lượng + phím nguồn khoảng 7s – 10s cho đến khi màn hình hiện lên như hình 1 thì thả đồng thời 2 phím.

Hình 1.

2. Thao tác lần lược như sau:

– Bấm giữa phím tăng âm lượng để di chuyển đến dòng [Recovery Mode], thả phím ra.

– Bấm 1 lần phím giảm âm lượng để xác nhận chọn dòng [Recovery Mode]. (thả phím ra)

– Bấm giữa giảm âm lượng, sau đó bấm thêm tăng âm lượng để vào chế độ recovery. (bấm đồng thời giảm âm lượng + tăng âm lượng)

Nếu bạn bấm thành công, hình chú robot ngửa bụng sẽ xuất hiện như hình 2.

Hình 2.

3. Khi xuất hiện hình robot bạn bấm đồng thời 2 phím giảm âm lượng + nguồn để vào. (bấm giữa giảm âm lượng sau đó bấm thêm nguồn)

Hình 3.

4. Bấm phím giảm âm lượng để di chuyển dòng chọn đến wipe data/factory reset như hình 3.

Bấm phím tăng âm lượng để chọn.

5. Bấm phím giảm âm lượng để di chuyển đến dòng Yes — delete all user data. Bấm phím tăng âm lượng để xác nhận.

Hình 4.

6. Máy sẽ tiến hành xóa dữ liệu.

Hình 5.

7. Di chuyển vệt sáng đến dòng reboot system now. Bấm phím tăng âm lượng để reboot lại máy, như hình 6.

Hình 6.

Sau khi máy reboot, bạn chờ cho đến khi máy khởi động vào trong.

Chúc bạn thành công.

Rate this post