Hacker là gì

Hacker là những người am hiểu sâu về lĩnh vực lập trình, quản trị, bảo mật máy tính với nhiệm vụ vì mục đích khác nhau, những loại hacker phổ biến nhất hiện nay.
Hack là việc lợi dụng những lỗ hổng bảo mật để can thiệp vào phần mềm, phần cứng, hệ thống máy tính, mạng máy tính nhằm thay đổi các chức năng vốn có của nó theo ý thích của bản thân.
Hacker (còn được gọi là tin tặc) là những người hiểu rõ hoạt động của hệ thống máy tính, mạng máy tính, có thể viết hay chỉnh sửa phần mềm, phần cứng máy tính.
Công việc của hacker bao gồm lập trình, quản trị và bảo mật.
Hiện nay trên thế giới phân hacker làm 3 loại: hacker mũ trắng, hacker mũ đen, hacker mũ xám.
Hacker mũ trắng: Đây là nhóm hacker thân thiện, nếu không muốn nói là hack vì mục đích tốt. Công việc thường làm của các hacker mũ trắng đó là hack sau đó báo cho đơn vị quản lý phần mềm, website, hệ thống máy tính về các lỗ hổng bảo mật để họ kịp thời sửa chữa, tránh bị người khác trục lợi.
Hacker mũ đen: Ngược lại với hacker mũ trắng, hacker mũ đen thực hiện công việc hack nhằm mục đích trục lợi cho bản thân hoặc phá hoại là chính.
Hacker mũ xám: Là những hacker nằm tại ranh giới giữa hacker mũ trắng và hacker mũ đen, những hacker mũ xám khi thì hack vì mục đích tốt lúc thì lại hack vì mục đích xấu.
Ngoài ra còn có hacker mũ xanh (blue hat) với ý nghĩa khác, họ được các hãng như Microsoft mời về làm việc chuyên tìm lỗi cho phần mềm của họ để dần hoàn thiện sản phẩm hơn. Thế nhưng cụm từ blue hat này vẫn chưa được công nhận rộng rãi.
Rate this post