Giới thiệu mạch điện tử

Giới thiệu mạch điện tử : Trong Điện tử, chúng ta có các linh kiện khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau. Có nhiều linh kiện khác nhau được sử dụng trong nhiều loại mạch tùy thuộc vào ứng dụng.

Linh kiện điện tử – Giới thiệu mạch điện tử

Tương tự như những viên gạch xây tường, Linh kiện điện tử là những viên gạch cơ bản của mạch. Linh kiện là một yếu tố cơ bản góp phần để tạo ra mạch điện tử.

Mỗi linh kiện có những thuộc tính cơ bản và hoạt động tương ứng. Nó phụ thuộc vào nhà thiết kế để sử dụng chúng cho việc xây các mạch điện tử dự kiến. Hình ảnh sau đây cho thấy một vài ví dụ về các linh kiện điện tử được sử dụng trong các mạch điện tử khác nhau.

Linh kiện điện tử

Chúng ta hãy xem xét các loại linh kiện. đo là 2 loại Linh kiện tích cực và Linh kiện bị động .

Các Linh kiện tích cực

 • Linh kiện tích cực là những linh kiện dẫn khi cung cấp một số năng lượng bên ngoài.
 • Các linh kiện tích cực tạo ra năng lượng dưới dạng điện áp hoặc dòng điện.
 • Ví dụ – Điốt,Transistor, Máy biến áp, v.v.

Linh kiện thụ động

 • Các linh kiện thụ động là những linh kiện bắt đầu hoạt động sau khi chúng được kết nối. Không cần năng lượng bên ngoài cho hoạt động của chúng.
 • Các linh kiện thụ động lưu trữ và duy trì năng lượng dưới dạng điện áp hoặc dòng điện.
 • Ví dụ – Điện trở, Tụ điện, Cuộn cảm, v.v.

Cũng có một phân loại khác là linh kiện tuyến tínhphi tuyến .

Linh kiện tuyến tính

 • Linh kiện tuyến tính là những Linh kiện có mối quan hệ tuyến tính giữa dòng điện và điện áp.
 • Các thông số của linh kiện tuyến tính không thay đổi đối với dòng điện và điện áp.
 • Ví dụ – Điốt, Transistor, Máy biến áp, v.v.

Linh kiện phi tuyến

 • Linh kiện phi tuyến là những linh kiện có mối quan hệ phi tuyến tính giữa dòng điện và điện áp.
 • Các thông số của linh kiện phi tuyến được thay đổi đối với dòng điện và điện áp.
 • Ví dụ – Điện trở, Tụ điện, Cuộn cảm, v.v.

Đây là những linh kiện dành cho các mục đích khác nhau, mà hoàn toàn có thể thực hiện một nhiệm vụ ưu tiên mà chúng được xây dựng. Sự kết hợp các linh kiện khác nhau như vậy được gọi là Mạch điện tử .

Giới thiệu mạch điện tử

Một số linh kiện nhất định khi được kết nối vào một mục đích theo một kiểu cụ thể sẽ tạo thành một mạch . Một mạch là một mạng lưới cáclinh kiện khác nhau và sẽ có nhiều loại mạch khác nhau.

Hình ảnh sau đây cho thấy các loại mạch điện tử khác nhau. Nó là bảng mạch in là một nhóm các mạch điện tử được kết nối trên bo mạch.

Giới thiệu mạch điện tử

Các mạch điện tử có thể được phân nhóm thành các loại khác nhau tùy thuộc vào hoạt động, kết nối, cấu trúc của chúng, v.v. Chúng ta hãy thảo luận thêm về các loại Mạch điện tử.

Mạch điện tích cực – Giới thiệu mạch điện tử

 • Một mạch được xây dựng bằng cách sử dụng các linh kiện tích cực được gọi là Mạch tích cực .
 • Nó thường chứa một nguồn điện mà từ đó cung nhiều năng lượng hơn và cung cấp cho tải.
 • Công suất bổ sung được thêm vào đầu ra và do đó công suất đầu ra luôn lớn hơn công suất đầu vào được áp dụng.
 • Độ lợi công suất sẽ luôn lớn hơn 1.

Mạch điện thụ động

 • Một mạch được xây dựng bằng cách sử dụng các linh kiện Thụ động được gọi là Mạch thụ động .
 • Ngay cả khi nó chứa một nguồn điện, mạch sẽ không cung cấp bất kỳ nguồn điện nào.
 • Công suất bổ sung không được thêm vào đầu ra và do đó công suất đầu ra luôn nhỏ hơn công suất đầu vào được áp dụng.
 • Độ lợi công suất sẽ luôn luôn nhỏ hơn 1.

Các mạch điện tử cũng có thể được phân loại là Tương tự, Kỹ thuật số hoặc Hỗn hợp .

Mạch tương tự

 • Một mạch tương tự có thể là một mạch có các thành phần tuyến tính trong đó. Do đó nó là một mạch tuyến tính.
 • Một mạch tương tự có các đầu vào tín hiệu tương tự là dải điện áp liên tục.

Mạch kỹ thuật số

 • Mạch kỹ thuật số có thể là mạch có các thành phần phi tuyến trong đó. Do đó nó là một mạch phi tuyến.
 • Nó chỉ có thể xử lý các tín hiệu kỹ thuật số.
 • Một mạch kỹ thuật số có đầu vào tín hiệu kỹ thuật số là các giá trị rời rạc.

Mạch tín hiệu hỗn hợp – Giới thiệu mạch điện tử

 • Một mạch tín hiệu hỗn hợp có thể là một mạch có cả các thành phần tuyến tính và phi tuyến trong đó. Do đó nó được gọi là mạch tín hiệu hỗn hợp.
 • Các mạch này bao gồm mạch tương tự cùng với bộ vi xử lý để xử lý đầu vào.

Tùy thuộc vào loại kết nối, các mạch có thể được phân loại là Mạch nối tiếp hoặc Mạch song song . Một mạch nối tiếp là mạch được mắc nối tiếp và mạch song song là mạch có các linh kiện được kết nối song song.

Bây giờ chúng ta đã có mộ hiểu biết cơ bản về các linh kiện điện tử, chúng ta hãy tiếp tục và thảo luận về mục đích của chúng sẽ giúp chúng ta xây dựng các mạch tốt hơn cho các ứng dụng khác nhau.

Dù mục đích của mạch điện tử vi xử lý, gửi, nhận,để phân tích là gì, thì quá trình này đều được thực hiện dưới dạng tín hiệu. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về các tín hiệu và loại tín hiệu có trong mạch điện tử.

Rate this post