Giải bài tập toán 11

Giải bài tập toán 11 – Giải bài tập đại số 11 – Hướng dẫn giải toán mẫu

Nhằm phục vụ việc học tốt tốt Toán lớp 11. Đội ngũ quản trị website OLP Tiếng Anh đã tổng hợp kiến thức, bài giải Toán lớp 11. Để các bạn, các e học sinh có thể học toán 11 online một cách nhanh nhất. Các chương trinh đào tạo được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa môn toán lớp 11. Bao gồm đại số và hình học.

Toán 11 – phần Đại Số và Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác
Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp
Ôn tập chương 1

Chương 2: Tổ hợp – xác suất

Bài 1: Quy tắc đếm
Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Bài 3: Nhị thức Niu-tơn
Bài 4: Phép thử và biến cố
Bài 5: Xác suất của biến cố
Ôn tập chương 2.
Giải bài tập toán 11

Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2: Dãy số
Bài 3: Cấp số cộng
Bài 4: Cấp số nhân
Ôn tập chương 3

Chương 4: Giới hạn

Bài 1: Giới hạn của dãy số
Bài 2: Giới hạn của hàm số
Bài 3: Hàm số liên tục
Ôn tập chương 4

Chương 5: Đạo hàm

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài 4: Vi phân
Bài 5: Đạo hàm cấp hai
Ôn tập chương 5
Ôn tập cuối năm

Giải Toán lớp 11 – phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1: Phép biến hình
Bài 2: Phép tịnh tiến
Bài 3: Phép đối xứng trục
Bài 4: Phép đối xứng tâm
Bài 5: Phép quay
Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Bài 7: Phép vị tự
Bài 8: Phép đồng dạng
Câu hỏi ôn tập chương 1
Bài tập ôn tập chương 1
Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song
Bài 4: Hai mặt phẳng song song
Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
Câu hỏi ôn tập chương 2
Bài tập ôn tập chương 2
Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1 : Vectơ trong không gian
Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc
Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5 : Khoảng cách
Câu hỏi ôn tập chương 3
Bài tập ôn tập chương 3
Câu hỏi trắc nghiệm chương 3
Bài tập ôn tập cuối năm

Mục lục giáo án giải Toán 11 

Phần Đại số và giải tích
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Chương 2: Tổ hợp – xác suất
Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân
Chương 4: Giới hạn
Chương 5: Đạo hàm
Phần Hình học
Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

5/5 - (2 bình chọn)