Giải bài tập toán 11

Giải bài tập toán 11 – Giải bài tập đại số 11 – Hướng dẫn giải toán mẫu

Nhằm phục vụ việc học tốt tốt Toán lớp 11. Đội ngũ quản trị website OLP Tiếng Anh đã tổng hợp kiến thức, bài giải Toán lớp 11. Để các bạn, các e học sinh có thể học toán 11 online một cách nhanh nhất. Các chương trinh đào tạo được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa môn toán lớp 11. Bao gồm đại số và hình học.

Toán 11 – phần Đại Số và Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Ôn tập chương 1

Chương 2: Tổ hợp – xác suất

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Bài 4: Phép thử và biến cố

Bài 5: Xác suất của biến cố

Ôn tập chương 2.

Giải bài tập toán 11

Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bài 2: Dãy số

Bài 3: Cấp số cộng

Bài 4: Cấp số nhân

Ôn tập chương 3

Chương 4: Giới hạn

Bài 1: Giới hạn của dãy số

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 3: Hàm số liên tục

Ôn tập chương 4

Chương 5: Đạo hàm

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4: Vi phân

Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Ôn tập chương 5

Ôn tập cuối năm

Giải Toán lớp 11 – phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1: Phép biến hình

Bài 2: Phép tịnh tiến

Bài 3: Phép đối xứng trục

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Bài 5: Phép quay

Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 7: Phép vị tự

Bài 8: Phép đồng dạng

Câu hỏi ôn tập chương 1

Bài tập ôn tập chương 1

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Câu hỏi ôn tập chương 2

Bài tập ôn tập chương 2

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1 : Vectơ trong không gian

Bài 2 : Hai đường thẳng vuông góc

Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 4 : Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 5 : Khoảng cách

Câu hỏi ôn tập chương 3

Bài tập ôn tập chương 3

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Bài tập ôn tập cuối năm

Mục lục giáo án giải Toán 11 

Phần Đại số và giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp – xác suất

Chương 3: Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *