Dịch bệnh tiếng anh là gì ? Tiếng Anh – Tiếng Việt

Dịch bệnh tiếng anh là gì ? Đây là câu hỏi của khá nhiều bạn sinh viên ngành y, y tá bác sĩ hoặc những ai đang có nhu cầu nghiên cứu sâu về dịch bằng tiếng anh. Bài viết hôm nay Tiếng anh là gì xin được giải đáp thắc mắc của các bạn.
Dịch bệnh tiếng anh là gì ?
Dịch bệnh trong tiếng anh có nghĩa là : epidemic
bệnh dịch : pestilence; lues; epidemic; plague; pestilential
bệnh dịch động vật : epizootic
bệnh dịch hạch : pestilence; bubonic plague; plague
bệnh dịch súc vật : murrain
bệnh dịch tả : cholera
bệnh tràn dịch não : hydrocephalus
gây bệnh dịch cho : plague
không gây bệnh dịch : unplagued
nốt bệnh dịch : plague-spot
ổ bệnh dịch : pesthole
sự kiểm dịch (tàu mới đến bị nghi là có chở khách mắc bệnh dịch : quarantine
vùng bị bệnh dịch : plague-spot
Kết quả tìm kiếm dịch bệnh tiếng anh là gì khác
An epidemic is the rapid spread of infectious disease to a large number of people in a given population within a short period of time, usually two weeks or less. For example, in meningococcal infections, an attack rate in excess of 15 cases per 100,000 people for two consecutive weeks is considered an epidemic.
Dịch bệnh là sự lây lan nhanh chóng của một bệnh truyền nhiễm với số lượng lớn những người bị nhiễm trong một cồng đồng hoặc một khu vực trong vòng một thời gian ngắn, thường là hai tuần hoặc ít hơn. Ví dụ, nhiễm não mô cầu, tỷ lệ mắc vượt quá 15 trường hợp trên 100.000 người trong hai tuần liên tiếp được coi là một vụ dịch.
Epidemics of infectious disease are generally caused by several factors including a change in the ecology of the host population (e.g. increased stress or increase in the density of a vector species), a genetic change in the pathogen reservoir or the introduction of an emerging pathogen to a host population (by movement of pathogen or host). Generally, an epidemic occurs when host immunity to either an established pathogen or newly emerging novel pathogen is suddenly reduced below that found in the endemic equilibrium and the transmission threshold is exceeded.
Dịch bệnh truyền nhiễm thường được gây ra bởi một số yếu tố trong đó có một sự thay đổi trong sinh thái của số lượng vật chủ (ví dụ như sự gia tăng hoặc tăng mật độ của một loài vector), một sự thay đổi di truyền trong các ổ mầm bệnh hoặc bắt đầu của một tác nhân gây bệnh mới nổi (do sự biến đổi các tác nhân gây bệnh hoặc vật chủ). Nói chung, dịch bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch vật chủ hoặc là một tác nhân gây bệnh mới xuất hiện hoặc một mầm bệnh mới nổi đột nhiên giảm xuống dưới đó được tìm thấy trong trạng thái cân bằng đặc hữu và ngưỡng truyền được vượt quá.
Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên Dịch bệnh tiếng anh là gì ? đã giúp ích cho bạn bổ sung thêm kiến thức anh ngữ chuyên môn về dịch bệnh.

5/5 - (1 bình chọn)