Đào Tạo Tại Chức Tiếng Anh Là Gì? Học Tại Chức Tiếng Anh Là Gì?

Từ vựng tiếng Anh về trường học và trường ĐH là bộ từ vựng quan trọng và quen thuộc mà tất cả chúng ta đều phải nắm được

Hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề quen thuộc không thể bỏ qua đó là bài viết từ vựng tiếng Anh về trường học và trường ĐH dưới đây.

  • Đào tạo tại chức đó : on-the-job training

Từ vựng tiếng Anh về trường học và trường ĐH

1. Từ vựng tiếng Anh về trường học

– Academic transcript / Grading schedule / Results certificate : Bảng điểm

– Be expelled from/be suspended from: bị đuổi học khỏi trường/bị đình chỉ thôi học

– Blackboard: bảng đen

– Boarding school: trường nội trú

– Break the rule: vi phạm quy định

– Canteen: căn tin

– Cheat in/check on an exam/a test: gian lận trong thi cử

– Classroom: phòng học

Đào Tạo Tại Chức Tiếng Anh Là Gì? Tại Chức Tiếng Anh Là Gì?
Đào Tạo Tại Chức Tiếng Anh Là Gì? Tại Chức Tiếng Anh Là Gì?

Xem thêm: Hạnh Kiểm Tiếng Anh Là Gì

– Computor: vi tính

– Course book, textbook, teaching materials: giáo trình

– Credit mania / Credit-driven practice: Bệnh thành tích

– Day school: trường bán trú

– Do detention: bị phạt ở lại trường

– Drop out (of school) (Phrasal Verb): Bỏ học

– Drop-outs (n): Học sinh bỏ học

– English school: Trường anh ngữ

– Exercise / Task / Activity : Bài tập

– Get/be given a detention: bị phạt ở lại trường sau khi tan học

– High school: trường trung học phổ thông

– Homework / Home assignment : Bài tập về nhà

– Janitor: lao công

– Junior colleges : Trường cao đẳng

– Junior high school: trường trung học cơ sở

– Kindergarten: trường mẫu giáo

– Language school: Trường ngoại ngữ

– Lesson / Unit : Bài học

– Lesson plan: giáo án

– Library: thư viện

– Nursery school: trường mầm non

– Packed lunch: đồ ăn trưa mang theo từ nhà

– PE kit: trang phục thể thao ở trường.Bạn đang xem: ĐH tại chức tiếng anh là gì

– Play truant from bunk off/skive off school: chuồn/trốn học

– President/ rector/ principal/ school head/headmaster/ headmistress: Hiệu trưởng

– Primary school: trường tiểu học

– Principal: hiệu trưởng

– Private school/ college/ university: trường tư thục

– Projector: máy chiếu

– Pupil : học sinh

– Qualification : Bằng cấp Certificate : Bằng, chứng chỉ

– Report: báo cáo học tập

– Research report / Paper / Article : Báo cáo khoa học

– Rule – quy định

– School dinner: bữa tối ở trường

– School fees: học phí

– School term: học kỳ

– School trip: chuyến đi chơi do trường tổ chức- be the victim/target of bullying: nạn nhân của bạo hành ở trường học

– School uniform: đồng phục học sinh

– Secondary school: trường trung học

– Sent to the headmaster or headmistress: gặp thầy/cô hiệu trưởng

– Service education : Tại chức (hệ vừa học vừa làm)

– Skip/cut class/school: học/thôi học

– Sports day: ngày thể dục thể thao

– State school/ college/ university: trường công lập

– Student: học sinh, sinh viên

– Subject: môn học

– Teacher: giáo viên, giảng viên

– University / College / undergraduate: trường ĐH

– Write / Develop (v): Biên soạn (giáo trình)

Đào Tạo Tại Chức Tiếng Anh Là Gì? Tại Chức Tiếng Anh Là Gì?

Xem thêm: Hươu Cao Cổ Tiếng Anh Là Gì

2. Từ vựng tiếng Anh về trường ĐH

– Academic – /,ækə’demik/: học thuật

– Assignment – /ə’sainmənt/: bài tập

– Attendance – /əˈten.dəns/: mức độ chuyên cần

– Bachelor’s degree – /ˈbætʃələz dɪˌɡriː/: bằng cử nhân

– Certificate -/sə’tifikit/: giấy chứng nhận văn bằng

– Club – /klʌb/: câu lạc bộ

– College -/’kɔlidʒ/: trường Cao đẳng

– Computer room – /kəmˈpjuː.t̬ɚ.rʊm/: phòng máy tính

– Course – /kɔːrs/: khóa học

– Credit – /’kredit/: tín chỉ

– Diploma – /di’ploumə/: bằng cao đẳng, ĐH

– Doctor’s degree – /’dɔktə/: bằng tiến sĩ

– Exam – /ɪɡˈzæm/: kì thi

– Exam results – /ɪɡˈzæm.rɪˈzʌltz/: kết quả thi

– Fail/pass an exam: trượt/qua kì thi

– Graduate/post-graduate/post-graduate student: sau ĐH

– Gym – /dʒɪm/: phòng thể chất

– Hall of residence – /ˈrez.ə.dəns/: kí túc xá

– Laboratory – /ˈlæb.rə.tɔːr.i/: phòng thí nghiệm

– Lecture – /’lekt∫ə/: lớp lý thuyết tại giảng đường

– Lecture hall – /ˈlek.tʃɚ. hɑːl/: giảng đường

– Lecturer – /ˈlek.tʃɚ/: giảng viên

– Library – /’laibrəri/: thư viện

– Locker – /ˈlɑː.kɚ/: tủ đồ

– Mark – /mɑːrk/: điểm

– Master’s degree – /’mɑ:stə/: bằng thạc sĩ

– Masters student – /ˈmæs.tɚ.ˈstuː.dənt/: học viên cao học

– Plagiarism – /’pleidʒərizəm/: hành động sao chép ý tưởng cho bài viết

– Playground – /ˈpleɪ.ɡraʊnd/: sân chơi

– Presentation – /,prezen’tei∫n/: bài thuyết trình

– Professor – /prə’fesə/: giáo sư

– Projector – /prəˈdʒek.tɚ/: máy chiếu

– PhD student: thống kê sinh

– Researcher – /rɪˈsɝːtʃ/: nhà thống kê

– Revise – /rɪˈvaɪz/ ôn lại

– Scholarship – /ˈskɒləʃɪp/: học bổng

– Semester – /sɪˈmestər/: kì học

– Sit an exam: dự thi

– Sport Hall – /spɔ:t hɔ:l/: hội trường thể thao

– Student – /ˈstuː.dənt/: sinh viên

– Student union – /ˌstjuː.dənt ˈjuː.ni.ən/: hội sinh viên

– Study /ˈstʌd.i/ /learn /lɝːn/: học

– Subject – /ˈsʌb.dʒekt/ môn học

– Tutorial – /tju:’tɔ:riəl/: lớp trợ giảng làm bài tập tại lớp

– Thesis – /ˈθiːsiːz/: luận văn

– Undergraduate – /ˌʌn.dɚˈɡrædʒ.u.ət/: cấp ĐH

– University – /,ju:ni’və:səti/: trường ĐH

– University campus – /ˌjuː.nəˈvɝː.sə.t̬i.ˈkæm.pəs/ /: khuôn viên trường ĐH

– Workshop -/’wə:k∫ɔp/: lớp thực hành

Ví dụ:

– A bachelor’s degree is an undergraduate degree offered at four-year colleges and universities.

Bạn đang xem: Tại chức tiếng anh là gì

=> Bằng cử nhân ĐH là bằng ĐH bắt buộc 4 năm học tập tại ĐH hoặc cao đẳng.

Xem thêm: Cải Lương Tiếng Anh Là Gì

– You should revise carefully your homework so you will pass the exam easilly.

=> Chúng ta có hai kỳ học mỗi năm.

– We all passed the exam, cheer up!

=> Tất cả chúng ta đã vượt qua kỳ thi, ăn mừng thôi!

Đây là những từ vựng thông dụng nhất, chúng ta cần phải ghi nhớ sâu. Cách học từ vựng tiếng Anh với bài viết trên hiệu quả nhất là đặt câu để biết cách dùng và áp dụng thật nhiều khi đi học ở trường lớp. Chúc các bạn học tiếng Anh thành công!

Team Asinana mà chi tiết là Ý Nhi đã biên soạn bài viết dựa trên tư liệu sẵn có và kiến thức từ Internet. Dĩ nhiên tụi mình biết có nhiều câu hỏi và nội dung chưa thỏa mãn được bắt buộc của các bạn.

Thế nhưng với tinh thần tiếp thu và nâng cao hơn, Mình luôn đón nhận tất cả các ý kiến khen chê từ các bạn & Quý đọc giả cho bài viêt Dịch Sang Tiếng Anh Đào Tạo Tại Chức Tiếng Anh Là Gì, Tại Chức Tiếng Anh Là Gì? học tại chức tiếng anh là gì?

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Đào Tạo Tại Chức Tiếng Anh Là Gì, Tại Chức Tiếng Anh Là Gì? học tại chức tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết  Đào Tạo Tại Chức Tiếng Anh Là Gì, Tại Chức Tiếng Anh Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đào Tạo Tại Chức Tiếng Anh Là Gì, Tại Chức Tiếng Anh Là Gì, học tại chức tiếng anh là gì ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết  Đào Tạo Tại Chức Tiếng Anh Là Gì, Tại Chức Tiếng Anh Là Gì, học tại chức tiếng anh là gì ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết học tại chức tiếng anh là gì #Dịch #Sang #Tiếng #Anh #Đào #Tạo #Tại #Chức #Tiếng #Anh #Là #Gì #Tại #Chức #Tiếng #Anh #Là #Gì

Rate this post