Danh sách câu hỏi thường gặp về pin

Danh sách câu hỏi thường gặp về pin sau đây là những câu hỏi về pin trong thực tế các bạn hãy theo dõi nhé :

 1. Các pin sau mắc theo kiểu ___________.(Danh sách câu hỏi thường gặp về pin)
 1. Nối tiếp
 2. Song song

Trả lời: 2. Song song

Giải trình:

Như chúng ta có thể thấy rằng cực dương được kết nối với cực dương và cực âm kết nối với cực âm của mỗi pin. Vì vậy, đây là kiểu mắc song song. Làm thế nào chúng ta có thể kết nối một tải trong cấu hình này, nó được hiển thị trong hình dưới đây.

 1. Trong trường hợp Lý tưởng, Dòng sạc cho pin 200Ah sẽ là _________?
 1. 10 A
 2. 12 A
 3. 15 A
 4. 20 A

Đáp số: 20 A.

Giải trình:

Dòng sạc phải bằng 10% định mức Ah (Ampe giờ) của pin.

Do đó, dòng sạc cho pin 120Ah sẽ là = 200Ah x (10/100) = 20A.

Lưu ý: Điều này chỉ dành cho trường hợp Lý tưởng… cho trường hợp thực tế xem câu bên dưới.

 1. Trong trường hợp Thực, dòng sạc cho pin 200Ah sẽ là _________?
 1. 20-22 A
 2. 14-16 A
 3. 12-14 A
 4. 10-12 A

Trả lời: 1. 20-22A

Giải trình:

Dòng sạc phải bằng 10% định mức Ah (Ampe giờ) của pin.

Do đó, dòng sạc cho pin 120Ah sẽ là = 200Ah x (10/100) = 20A

Nhưng do bị hao hụt nên dòng nạp cho ắc quy 200Ah phải là 20-22A.

 1. Trong trường hợp Lý tưởng, Thời gian sạc cho pin 200Ah sẽ là _________?
 1. 5 giờ
 2. 10 giờ
 3. 15 giờ
 4. 20 giờ

Trả lời: 2. 10 giờ

Giải trình:   

Dòng sạc phải bằng 10% định mức Ah (Ampe giờ) của pin.

Do đó, dòng sạc cho pin 120Ah sẽ là = 200Ah x (10/100) = 20A

Do đó, Thời gian sạc cho pin 200 Ah = Dung lượng Ah của pin / Dòng sạc

= 200Ah / 20 = 10 giờ.

Lưu ý: Đây chỉ dành cho trường hợp Lý tưởng… cho trường hợp thực tế xem câu dưới.

 1. Trong trường hợp thực, Thời gian sạc cho pin 200Ah sẽ là _________?
 1. 5 giờ
 2. 10 giờ
 3. 11 giờ
 4. 12 giờ

Trả lời: 3. 11 giờ

Giải trình:

Giả sử đối với pin 200 Ah,

Trước hết, chúng tôi sẽ tính toán dòng sạc cho 200 Ah pin. Như chúng ta biết rằng dòng sạc phải bằng 10% đánh giá Ah của pin.

Vậy dòng nạp cho Ắc quy 200Ah = 200 x (10/100) = 20 Ampe.

Nhưng do tổn thất, chúng tôi có thể lấy 20-22 Ampe cho mục đích sạc.

giả sử chúng tôi sử dụng 22 Amp cho mục đích sạc,

Khi đó thời gian sạc cho ắc quy 200Ah = 200/22 = 9,09 giờ.

Nhưng đây là một trường hợp lý tưởng…

Thực tế, điều này được ghi nhận rằng 40% tổn thất (trong trường hợp sạc pin)

Khi đó 200 x (40/100) = 80… .. (200Ah x 40% tổn thất)

Do đó, 200 + 80 = 280 Ah (200 Ah + Mất mát)

Hiện tại Thời gian sạc của pin = Ah / Dòng sạc

280/22 = 12,72 hoặc 12,5 giờ (trong trường hợp thực)

Do đó, pin 200Ah sẽ mất 12 giờ để sạc hoàn toàn (với dòng sạc 22A).

 1.    (1) Ah = ________?(Danh sách câu hỏi thường gặp về pin)
 1. 1C
 2. 1200C
 3. 2400C
 4. 3600C

Đáp số: 4. 3600C

Giải trình:

1Ah = (1A) x (3600 giây) = (C / s) x (3600 giây) = 3600 C.

∴ A (Một Ampe) = Một Coulomb mỗi giây = C / s

 1.   Cell axit chì thương mại có 13 bản. Số lượng các bản dương sẽ là ____.
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9

Trả lời: 1. 6

Giải trình:

Số bản cực âm trong Cell axit chì nhiều hơn số bản cực dương một tấm; các bản bên ngoài là bản âm. Vì vậy, số bản dương sẽ là 6.

 1.   Cell axit chì thương mại có 15 bản. Số lượng các bản âm sẽ là ____.
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9

Trả lời: 3. 8

Giải trình:

Số bản cực âm trong ô axit chì nhiều hơn số bản cực dương một lần; các bản bên ngoài là cực âm. Vì vậy, số lượng bản âm sẽ là 8.

 1.   Cell bào axit chì có 15 bản. Trong trường hợp không có dữ liệu của nhà sản xuất , dòng sạc phải là bao nhiêu.
 1. 3A
 2. 6A
 3. 7A
 4. 13A

Câu trả lời. 7A

Giải trình:

Dòng  sạc cho pin phải là 1A cho mỗi bản cực dương của một cell. Ngoài ra, chúng ta biết rằng Số lượng các bản âm trong một cell axit chì nhiều hơn một số lượng các tấm dương; các bản bên ngoài là âm cực. do đó, số lượng các bản Âm và Dương lần lượt là 8 và 7. do đó, dòng sạc cho pin này sẽ là 7A.

 1.   Pin là một chuỗi nối tiếp hoặc kết hợp song song của các tế bào điện phân.
 1.  Thật
 2.  Sai

Trả lời : Đúng

Giải trình:

Một tế bào điện phân bao gồm một điện cực dương và một điện cực âm được ngăn cách với nhau bởi một chất điện phân. Chất điện phân có thể là dung dịch nước đậm đặc như axit, kiềm hoặc muối, hoặc chất dẫn ion như dung dịch muối hữu cơ, polyme, gốm sứ, v.v … Chất điện phân là chất dẫn điện tốt của các ion, nhưng chất dẫn điện kém. Hai hoặc nhiều ô như vậy được kết nối với nhau nối tiếp hoặc song song tạo thành một cụm được gọi là Pin.

 1.   Trong một cell, hai điện cực cách xa nhau (Danh sách câu hỏi thường gặp về pin)
 1.   1mm
 2.   1 centimet
 3.   0,5mm
 4.   0,5cm

Trả lời : 1mm

Giải trình:

Trong một tế bào điện phân, điện cực dương và điện cực âm có khoảng cách tối thiểu giữa chúng, khoảng 1mm, sao cho điện trở bên trong càng thấp càng tốt. Giá trị điển hình của điện trở này là theo thứ tự của mil-ôm, do đó điện áp giảm giữa các điện cực là nhỏ nhất khi tạo ra một lượng lớn dòng điện

 1.   Điện áp hở mạch tiêu chuẩn đối với ắc quy axit-chì ở điều kiện tiêu chuẩn là 
 1.   3 vôn
 2.   2.048 vôn
 3.   2,50 vôn
 4.   3,508 vôn

Trả lời: (2)

Giải trình:

Hiệu điện thế thực hoặc hiệu điện thế giữa điện thế của các điện cực âm và dương của tế bào điện phân xác định điện áp hở mạch ở điều kiện tiêu chuẩn. Trong quá trình phóng điện của pin, điện cực âm trải qua quá trình oxy hóa trong khi điện cực dương trải qua quá trình khử như cho dưới đây:

Như vậy, điện áp mạch hở ở điều kiện tiêu chuẩn là: V o = E o1 -E 02 = +1,690 – (-0,358) Vôn = +2,048 Vôn

 1.   Trong pin sơ cấp, một trong các điện cực thường được sử dụng đi sau một thời gian nhất định với tác dụng hóa học.
 1.   Thật
 2.   Sai

Trả lời : Đúng

Giải trình:

Coi một pin sơ cấp có điện cực Kẽm là điện cực âm và điện cực Carbon là điện cực âm và axit sulfuric là chất điện phân. Chuyển động của các electron từ điện cực âm sang điện cực dương tạo thành dòng điện chạy qua tải. Phản ứng hóa học xảy ra đảm bảo rằng các ion dương trong điện cực Kẽm kết hợp với các ion âm từ axit sulfuric, tạo thành Kẽm sulfat.

Vì vậy, khi phản ứng tiếp tục diễn ra, Kẽm dần dần hòa tan vào dung dịch, khiến tế bào bị thải ra ngoài. Điều này chứng tỏ rằng trong một tế bào sơ cấp, một trong các điện cực được sử dụng để loại bỏ tác dụng hóa học.

 1.   Trong pin thứ cấp, dòng điện được tạo ra để chạy ngược chiều so với bình thường để đạt được điện tích của tế bào.
 1.   Đúng
 2.   Sai

Trả lời : Đúng

Hãy xem xét một pin Axit-chì 12 V có điện áp được sạc đầy là 12,6 Vôn. Khi pin được cung cấp điện áp bên ngoài lớn hơn điện áp của pin, đảm bảo quá trình sạc trơn tru.

Khi dòng điện đi qua dung dịch điện phân, Chì Sunfat ở các điện cực chuyển đổi trở lại chất ban đầu của nó, tức là bản cực dương Chì đioxit và Bản cực âm Chì xốp( Chì có nhiều lỗ nhỏ dùng làm thẻ âm trong bình ắc qui).

 1.   Pin khô sơ cấp được gọi như vậy bởi vì
 1.   Chất điện phân được sử dụng là hoàn toàn khô
 2.   Chất điện phân được sử dụng là một chất nhão ẩm
 3.   Điện cực khô được sử dụng
 4.   Không có cái nào ở trên

Trả lời: (2)

Giải trình:

Pin khô sơ cấp, còn được gọi là Pin Leclanche , bao gồm một chất lỏng nhão ẩm làm chất điện phân của nó. Bột nhão thường là hỗn hợp của các chất như amoni clorua, mangan đioxit, than cốc dạng bột, than chì và nước. Hồ dán được chứa trong hộp Kẽm, đóng vai trò là cực âm hoặc điện cực âm. Vỏ được lót bằng vật liệu không dẫn điện để tách Kẽm ra khỏi hỗn hợp bột nhão.

 1.  Pin Niken-Cadmium được ưa chuộng hơn pin Axit-Chì trong các ứng dụng quân sự vì 
 1.   Có thể dễ dàng sạc và xả.
 2.   Tỷ lệ xuất viện cao hơn
 3.   Cung cấp lượng điện năng lớn
 4.   Tất cả những điều trên

Trả lời: (4)

Tế bào Nickel Cadmium chứa Cadmium Hydroxide làm cực âm, Nickel Hydroxide làm cực dương và Potassium Hydroxide và nước làm chất điện phân. Mặc dù pin Niken-Cadmium có thể so sánh với pin Axit-Chì ở tốc độ phóng điện bình thường, nhưng ở tốc độ phóng điện cao hơn, lượng điện năng cung cấp cao hơn so với trước đây. Ngoài ra, pin Ni-Cd cho thấy sự vượt trội so với pin Axit-Chì về tốc độ sạc nhanh hơn, thời gian sạc ít hơn, thời gian lưu trữ lâu hơn và khoảng thời gian sạc và xả dài hơn.

 1.   Số cell pin mắc nối tíêp cung cấp một
 1.   Khả năng mang dòng cao
 2.   Điện áp cao hơn
 3.   Công suất cao hơn
 4.   Không có cái nào ở trên

Trả lời: (2)

Hãy xem xét sự kết hợp ở bên dưới :

Hình 1: Các cell mắc nối tiếp

Chú ý rằng điện cực âm của mỗi cell được nối với điện cực dương của cell bên cạnh. Nếu điện áp trên mỗi cell là V volt, thì tổng điện áp trên vòng lặp sẽ được xác định bằng cách sử dụng định luật Kirchhoff là tổng của các điện áp riêng lẻ trên mỗi cell. Do đó tổng điện áp sẽ là 4V volt. Điều này cho thấy rằng các tế bào mắc nối tiếp cung cấp điện áp cao hơn .

 1.   Số cell được mắc song song cung cấp một
 1.   Khả năng mang hiện tại cao
 2.   Điện áp cao hơn
 3.   Công suất cao hơn
 4.   Không có cái nào ở trên

Trả lời : 1 

Giải trình:

Hãy xem xét sự kết hợp song song dưới đây của bốn cell.

Hình 2: Các cell được mắc song song

Lưu ý rằng các điện cực dương của tất cả các cell được mắc nối tiếp với nhau và các điện cực âm được mắc nối tiếp với nhau. Điều này đảm bảo rằng điện áp trên tổ hợp giống như điện áp trên một cell đơn, tức là V volt. Tuy nhiên, tổng dòng điện chạy qua sẽ là tổng của các dòng điện riêng lẻ chạy qua mỗi cell. Do đó, các cell được kết nối song song tạo thành dòng điện cao hơn .

 1.   Trọng lượng riêng của chất điện phân trong một cell hoặc một pin luôn luôn
 1.   Bằng 1,0
 2.   Lớn hơn 1,0
 3.   Dưới 1,0
 4.   Không có cái nào ở trên

Trả lời: (2)

Giải trình:

Trọng lượng riêng của một chất được định nghĩa là tỷ số giữa trọng lượng của nó so với trọng lượng của cùng một lượng nước nguyên chất. Thuật ngữ này được sử dụng để xác định lượng thành phần hoạt tính trong chất điện phân, để đảm bảo hoạt động trơn tru của cell. Vì chất điện phân là dung dịch nước nên không thể đo trực tiếp lượng hoạt chất.

Bất kỳ chất nào nổi trên mặt nước sẽ có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước nguyên chất, tức là nhỏ hơn 1,0. Vì hoạt chất được sử dụng phải chìm hoặc hòa tan trong nước, trọng lượng riêng thường lớn hơn trọng lượng riêng của nước tinh khiết, tức là lớn hơn 1,0.

 1. Pin lưu trữ được đánh giá theo ——–
 1.   Nhiệt độ môi trường
 2.   Tỷ lệ xả
 3.   A và C
 4.   Không có cái nào ở trên

Trả lời: (3)

Về mặt lý thuyết, dung lượng hoặc định mức của pin lưu trữ được đưa ra dựa trên tổng lượng dòng điện chạy qua pin, tại một khoảng thời gian nhất định và là một giá trị không đổi. Tuy nhiên, trên thực tế, đánh giá phụ thuộc vào tốc độ phóng điện và nhiệt độ môi trường xung quanh. Tốc độ phóng điện cao hơn, công suất sẽ thấp hơn.

Sự phóng điện xảy ra cho đến khi điện áp trên mỗi cell giảm xuống còn 1,7 vôn, đặc biệt là đối với pin Axit-chì. Đối với một pin lưu trữ 100 Ampe-giờ với tốc độ xả 5-Hour, nếu là sau giảm xuống tỷ lệ 30 phút, khả năng cung cấp sẽ là 1/3  công suất danh định nhất định. Nếu tốc độ phóng điện được tăng lên tốc độ 10 giờ, công suất cung cấp sẽ tăng 20% ​​so với giá trị danh định.

Ngoài ra, hiệu suất pin tối ưu đạt được trong phạm vi nhiệt độ làm việc từ 20 độ C đến 30 độ C. Theo một vài thử nghiệm thực tế, tốc độ xả của pin tăng gấp đôi sau mỗi lần nhiệt độ tăng 10 độ C. Mặc dù ở nhiệt độ cao hơn, tốc độ xảy ra các phản ứng hóa học sẽ nhanh hơn, tuổi thọ của pin sẽ giảm xuống.

Làm thế nào để Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ vạn năng?

Kiểm tra tụ điện bằng đồng hồ vạn năng : Trong hầu hết các công trình sửa chữa, khắc phục sự cố điện, điện tử chúng ta đều gặp phải một rắc rối chung đó là làm thế nào để test và kiểm tra tụ điện? Nó tốt, xấu (chết), ngắn hay mở?

Đọc thêm : Tụ điện

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách kiểm tra Tụ điện và tìm xem tụ điện hoạt động bình thường hay nó là một tụ điện bị lỗi. Tụ điện là một thành phần Điện tử / Điện lưu trữ năng lượng dưới dạng Điện tích. Tụ điện thường được sử dụng trong bảng mạch điện tử hoặc một số thiết bị điện và thực hiện nhiều chức năng khác nhau.

Rate this post