Công thức quản trị tài chính

MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

VD1: Hiện tại bạn mua một cổ phiếu với giá 100.000 đồng, một năm sau bạn được chia cổ tức là
5.000 đồng, sau đó bạn bán lại cổ phiếu với giá 110.000 đồng. Hãy xác định tỷ suất sinh lời thực
tế khi biết tỷ lệ lạm phát là 5%
Giải

VD2: Một nhà đầu tư quyết định đầu tư vào 1 danh mục gồm 3 chứng khoán như sau
20% vào chứng khoán A với TSSL 15%; 35% vào chứng khoán B với TSSL 20%; còn lại vào
trái phiếu chính phủ với TSSL 12%. Hãy tính TSSL của danh mục đầu tư?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

II/ RỦI RO
1. Khái niệm

Bạn đang xem: Công thức quản trị tài chính

a) Tính tỷ suất sinh lời từng chứng khoán (16%; 19,3%)
b) Tính phương sai và độ lệch chuẩn của từng chứng khoán (ĐLC = 3,74%; 4,24%)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Hỏi thêm vd3:

Bài viết gần đây

 • Phân tích nội dung bài thơ Từ ấy của Tố Hữu hay nhất

  19 giờ trước

 • Phân tích hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong Vợ nhặt

  19 giờ trước

 • Soạn bài Vợ Nhặt (Kim Lân) chi tiết hay nhất

  20 giờ trước

 • Soạn bài Việt Bắc – Phần 2: Tác phẩm | Ngữ Văn 12

  20 giờ trước

Nếu dựa vào đặc điểm của nhà đầu tư thì
A > 0 chọn chứng khoán …………………………….. vì…………………………………..
A A = 0 chọn chứng khoán …………………………….. vì…………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. Cách tính độ rủi ro của một DMĐT
a) DMĐT có 2 chứng khoán A&B

Link tải giáo trình: https://drive.google.com/drive/folders/1jx64XD_1tvSCG3Vl8n4I56eWnU6DQ4fy?usp=sharing

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post