Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tiếng anh là gì

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tiếng anh là gì

Theo nhiều tài liệu cũng như công cụ dịch thuật của google. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tiếng anh có nghĩa là ” Socialist Republic of Vietnam “. Ngoài ra để các bạn có thể dễ dàng viết tài liệu, biểu mẫu bằng tiếng Anh.  Mình cũng chia sẻ cho các bạn cách gọi tên chức danh. Các đơn vị trong bộ máy nhà nước bằng tiếng Anh. Cũng như hiểu rõ hơn về cách viết cộng  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng tiếng Anh.

Tên các cơ quan bộ máy nhà nước bằng tiếng Anh

+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là Socialist Republic of Viet Nam.
+ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam.
+  Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng anh là  Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam.
+ Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh là ” Government of the Socialist Republic of Viet Nam “.  Viết tắt là GOV
+  Bộ Quốc phòng tiếng Anh là Ministry of National Defence (MND).
+  Bộ Công an tiếng Anh là Ministry of Public Security (MPS).
+ Bộ Ngoại giao tiếng Anh là Ministry of Foreign Affairs (MOFA).
+  Bộ Tư pháp tiếng Anh là Ministry of Justice (MOJ).
+  Bộ Tài chính tiếng Anh là Ministry of Finance (MOF).
+ Bộ Công Thương tiếng Anh là Ministry of Industry and Trade (MOIT).
+  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếng Anh là Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs (MOLISA).
+  Bộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of Transport (MOT).
+  Bộ Xây dựng tiếng Anh là Ministry of Construction (MOC).
+ Bộ Thông tin và Truyền thông tiếng Anh là Ministry of Information and Communications (MIC).
+  Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là Ministry of Education and Training (MOET).
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tiếng anh là gì

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tiếng anh nghĩa là gì

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là Ministry of Planning and Investment (Viết tắt: MPI).
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếng Anh là Ministry of Agriculture and Rural Development (Viết tắt: MARD).
+ Bộ Nội vụ tiếng Anh là Ministry of Home Affairs (MOHA).
+ Bộ Y tế tiếng Anh là Ministry of Health (MOH).
+ Bộ Khoa học và Công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science and Technology (MOST).
+  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports and Tourism (MOCST).
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếng Anh là Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE).
+ Thanh tra Chính phủ tiếng Anh là Government Inspectorate (GI).
+  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếng Anh là The State Bank of Viet Nam (SBV).
+  Ủy ban Dân tộc tiếng Anh là Committee for Ethnic Affairs (CEMA).
+ Văn phòng Chính phủ tiếng Anh là Office of the Government (GO).

Tên các cơ quan chính phủ nhà nước tiếng Anh là gì ?

Ho Chi Minh Mausoleum Management (HCMM) có nghĩa là Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Viet Nam Social Security (VSI) có nghĩa là Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Viet Nam News Agency (VNA) có nghĩa là Thông tấn xã Việt Nam.
Voice of Viet Nam (VOV) có nghĩa là Đài Tiếng nói Việt Nam.
Viet Nam Television (VTV) có nghĩa là Đài Truyền hình Việt Nam.
Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration (HCMA). có nghĩa là Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Viet Nam Academy of Science and Technology (VAST) có nghĩa là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Viet Nam Academy of Social Sciences (VASS) có nghĩa là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tên chức danh các cơ quan tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam bằng tiếng Anh

Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam: Đây là chức danh Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.
Permanent Deputy Prime Minister nghĩa là Phó Thủ tướng Thường trực.
Deputy Prime Minister có nghĩa là Phó Thủ tướng.
Minister of + tên Bộ có nghĩa là Chức danh bộ trưởng.
Inspector-General có nghĩa là Tổng Thanh tra Chính phủ.
Governor of the State Bank of Viet Nam có nghĩa là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs có nghĩa là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government có nghĩa là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
 

5/5 - (1 bình chọn)