Cô Dâu Của Pháp Sư Phần 2: Vẫn chưa có thông tin ra mắt

Tính đến bản cập nhật cuối cùng, Studio KAFKA, Twin Engine, Mag Garden, Shochiku, hoặc bất kỳ công ty nào liên quan đến việc sản xuất anime vẫn chưa chính thức xác nhận ngày phát hành Cô dâu của pháp sư phần 2 (Ancient Magus ‘Bride Season 2). Việc sản xuất phần tiếp theo của The Ancient Magus ‘Bride cũng chưa được công bố.

Rate this post