Cf là gì

Ý nghĩa cụ thể của CF là gì còn tuỳ thuộc vào tình huống sử dụng. CF trong một số trường hợp phổ biến nhất trong đời sống hàng ngày.
Trong kinh doanh:
CF là viết tắt của từ Commercial Film, nghĩa là những đoạn phim (video) quảng cáo, giống như những quảng cáo chúng ta thường thấy trên TV hay trên Internet. Những đoạn CF này thường kéo dài từ vài chục giây đến vài phút, nhằm quảng cáo về một sản phẩm hay dịch vụ nào đó.
Trên mạng xã hội:
Trên Facebook xuất hiện rất nhiều trang chuyên hoạt động dưới hình thức đăng tải “hộ” những lời thú nhận, giãi bày tâm sự do người khác gửi đến (tên của người này thường được giấu đi).
Những trang như vậy được gọi là trang confessions, và CF là viết tắt của từ confessions, tức là lời thú nhận của một ai đó, chẳng hạn như thú nhận đã thích một người khác, thú nhận lỗi lầm vừa gây ra.
Trong SEO:
Trong lĩnh vực này, CF (viết tắt của Citiation Flow) là chỉ số đánh giá độ tin cậy, tầm ảnh hưởng của một trang cụ thể nào đó dựa trên số lượng backlink từ các trang web khác. Số lượng backlink càng lớn thì chỉ số CF càng cao và ngược lại.
Rate this post