Home Âm nhạc Cài đặt biến tần Mitsubishi E500 | Học Điện Tử

Cài đặt biến tần Mitsubishi E500 | Học Điện Tử

0
Cài đặt biến tần Mitsubishi E500 | Học Điện Tử

Giới thiệu về sơ đồ đấu dây và cách cài đặt biến tần Mitsubishi E500. Ví dụ điều khiển biến tần Mitsubishi E500 bằng công tắc và biến trở ngoài.

biến tần mitsubishi e500 -1

Biến tần Mitsubishi E500

1. Sơ đồ đấu dây biến tần Mitsubishi E500

Nguồn cấp cho biến tần AC 3 pha (220V hoặc 380V) cấp vào chân R, S, T hoặc một pha cấp vào chân R, S. Sơ đồ kết tương tự như các loại biến tần khác của hãng Mitsubishi, sơ đồ chi tiết trình bày trong hình dưới đây.

sơ đồ đấu dây biến tần

Sơ đồ đấu dây điều khiển biến tần

2. Cài đặt thông số biến tần Mitsubishi E500

Biến tần Fr-E500 chỉ cho phép thay đổi thông số ở chế độ vận hành bằng keypad PU. Nếu đang ở chế độ chạy bằng lệnh ngoài thì ta cài thông số P.79 = 1 để chuyển sang chế độ PU. Quy trình thay đổi thông số biến tần Mitsubishi E500 được trình bày như hình bên dưới.

cách cài đặt biến tần mitsubishi e500

Quy trình cài đặt biến tần Fr-E500

2.1 Nhóm thông số cơ bản biến tần Mitsubishi E500

Bảng thông số cài đặt cơ bản

2.2 Nhóm thông số động cơ

Bảng nhóm thông số động cơ

2.3 Nhóm chức năng ngỏ vào và ra

Bảng lựa chọn chức năng các chân ngỏ vào và ngỏ ra

Ta thấy khác với biến tần E700, ở biến tần Mitsubishi E500 mặc định hai chân STF, STR là chạy thuận và nghịch không thể thay đổi chức năng.

Các chức năng khác cho các chân ngỏ vào và ra vui lòng tham khảo tài liệu sổ tay biến tần trang 146, 147.

2.4 Nhóm thông số bảo vệ biến tần

Bảng các thông số bảo vệ

Ta thấy ở biến tần Mitsubishi E500 không hỗ trợ chức năng bảo vệ mất pha cả ngỏ vào và ngỏ ra. Đây là một điểm khác nửa so với các dòng biến tần khác của hãng Mitsubishi.

3. Ví dụ điều khiển biến tần E500 bằng công tắc biến trở ngoài

Sơ đồ đấu dây chạy công tắc ngoài và biến trở ngoài

cài đặt biến tần mitsubishi e500 biến trở công tắc ngoài

Sơ đồ điều khiển bằng công tắc biến trở ngoài

– Cài đặt các thông số cần thiết:

Thông số chỉ được thay đổi khi biến tần ở chế độ vận hành trên keypad PU, cài P.79 = 1.

Khi điều khiển bằng biến trở thì các chân RH, RM, RL phải để hở, vì mức độ ưu tiên của ngỏ vào điều khiển tần số bằng công tắc cấp tốc độ cao hơn ngỏ vào tương tự.

+ P.79 = 2 cố định điều khiển biến tần bằng công tắc, biến trở ngoài đèn EXT sáng.

+ P.1 = 50 Hz tần số ngỏ ra lớn nhất

+ P.7 = 5s thời gian tăng tốc

+ P.8 = 5s thời gian giảm tốc

>>> Xem thêm:

Cài đặt biến tần Fr-D700

Cài đặt biến tần Fr-E700

Video tham khảo

Tài Liệu Tham Khảo

Sổ tay cài đặt biến tần Mitsubishi E500

Rate this post