Bằng kỹ sư tiếng anh là gì

Bằng kỹ sư tiếng Anh là Bs (Bachelor of Science). Các trường đại học khác nhau có định nghĩa khác nhau về bằng kĩ sử khi cấp bằng cho học sinh, ở Ấn Độ bằng kĩ sư được gọi là AMIE, ở nước Nam phi là BIng.
Bằng kỹ sư tiếng Anh là Bs (Bachelor of Science) được cấp cho các ngành học về khoa học, tiếng Việt là cử nhân khoa khoa học.
bằng kỹ sư tiếng Anh là gìVấn đề của việc cấp bằng Bs (Bachelor of Science) cho các ngành học về kỹ sư là vì Bs rất khó phân biệt nên các trường khác nhau bắt đầu đặt tên cho bằng kỹ sư của họ để phân biệt với bằng Bs.
Ở Ấn Độ bằng kỹ sư được gọi là AMIE, ở các nước Nam phi thì gọi là BIng (Baccalaureus Ingeniaria).
Trường đại học Dublin Mỹ lại cấp bằng kỹ sư theo chuyên ngành ví dụ như Beng (Bachelor of Engineer) hay BESc (Bachelor of Engineering Science).
Việc cấp bằng kỹ sư theo chuyên ngành được hưởng ứng rộng rãi trên toàn thế giới chẳng hạn như là bằng BSEE (Bachelor of Science Electrical Engineer) hoặc bằng BSE (Bachelor of Science Engineer)
Hiện tại ở Việt Nam bằng kỹ sư vẫn được gọi là Bs (Bachelor of Science) cử nhân khoa học để phân biệt với Ba (Bachelor of Art) cử nhân nghệ thuật.

Rate this post