Bài 52- Tính chất kết hợp của phép nhân

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 52: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 62 – Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân

Bài 1 trang 62 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu:

Mẫu: 12 × 4 × 5 = 12 × (4 × 5)

= 12 × 20

Bạn đang xem: Bài 52- Tính chất kết hợp của phép nhân

a) 8 × 5 × 9

b) 6 × 7 × 5

c) 6 × 4 × 25

Lời giải:

a) 8 × 5 × 9 = (8 × 5) × 9 = 40 × 9 = 360

b) 6 × 7 × 5 = (6 × 5) × 7= 30 × 7= 210

c) 6 × 4 × 25 = 6 × (4 × 25) = 6 × 100= 600

Bài 2 trang 62 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Một cửa hàng có 5 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 10 gói, mỗi gói có 8 sản phẩm. Hỏi trong 5 kiện hàng đó có tất cả bao nhiêu sản phẩm? (giải bằng hai cách)

Lời giải:

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số sản phẩm có trong 5 kiện hàng là:

5 × 10 × 8 = (5 × 8) × 10

= 40 × 10

= 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm

Cách 2:

Bài giải

Số sản phẩm có trong một kiện hàng là:

10 × 8= 80(sản phẩm)

Số sản phẩm có trong 5 kiện hàng là:

5 × 80 = 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm

Bài 3 trang 62 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình bên có:

A. 4 góc vuông

B. 8 góc vuông

C. 12 góc vuông

D. 16 góc vuông

Lời giải:

Đáp án đúng:D. 16 góc vuông

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Rate this post