Ascendance Of A Bookworm Season 3 – Anime sẽ ra mắt vào tháng 4 năm 2022

Haruka Matsunae sẽ tham gia với tư cách là nhà thiết kế nhân vật cùng với những nhà thiết kế trở lại từ các mùa trước đó là Toshihisa Kaiya và Yoshiaki Yanagida.

Noriko Otake trong vai trò đạo diễn hoạt họa cùng với sự trở lại của Emiko Endo.

Ngoài ra, các đạo diễn hoạt hình trước đây như Toshihisa Kaiya và Yoshiaki Yanagida không được tín nhiệm cho vai trò này trong mùa thứ ba, mà chỉ được ghi nhận là nhà thiết kế nhân vật.

Sẽ có đủ tất cả dàn diễn viên chính đều trở lại từ các mùa trước.

Rate this post