Vòng loại

00:29 23/04/2017 3293 0

Từ ngày 07/5/2017 đến ngày 03/6/2017, Thí sinh truy cập vào địa chỉ OLPtienganh.vn để tham gia dự thi trong 04 tuần.

-  Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 02 lần/tuần, kết quả dự thi của thí sinh được tính cho lần dự thi đạt điểm số cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất mỗi tuần. Tuần thi bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai, kết thúc vào 22h00 ngày chủ nhật trong tuần. Riêng tuần đầu tiên hệ thống sẽ được mở từ lúc khai mạc hội thi (Dự kiến 09h00 ngày 07/5/2017) và kết thúc lúc 22h00 ngày chủ nhật 14/5/2017. Kết quả hàng tuần được công bố vào ngày thứ 3 của tuần kế tiếp.

-  Bài thi mỗi tuần gồm hai phần thi:

+ Phần 1 – Khám phá tri thức: Thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm (theo dạng thức bài thi TOEIC thu gọn); thời gian đọc và trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây; mỗi câu trả lời đúng được 05 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Trả lời hết 20 câu sẽ chuyển sang phần 2. Điểm tối đa phần thi này là 100 điểm.

+ Phần 2 – Hành trình hội nhập: Thí sinh sẽ trả lời 10 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm (theo chủ đề và nhóm nội dung của Hội thi); thời gian đọc và trả lời mỗi câu hỏi là 30 giây; mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời được 0 điểm. Điểm bắt đầu phần 2 là điểm cuối cùng thí sinh đạt được ở phần 1. Điểm tối đa phần thi này là 100 điểm.

-  Thời gian sẽ được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi kết thúc bài thi, tổng thời gian tối đa của bài thi là 15 phút. Điểm số tối đa thí sinh có thể đạt được ở bài thi là 200 điểm. Thí sinh có thể lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào. Điểm số và thời gian ở thời điểm kết thúc bài thi là kết quả xếp hạng cuối cùng.

-  Kết thúc vòng loại, mỗi tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chọn ra tối đa 50 thí sinh có điểm trung bình sau 04 tuần thi cao nhất, thời gian làm bài thi trung bình ngắn nhất tham dự vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố. (Thí sinh phải tham dự tối thiểu 02/04 tuần thi và có tuần thi đạt từ 70% số điểm trở lên).