Vòng loại

Từ ngày 07/5/2017 đến ngày 03/6/2017, Thí sinh truy cập vào địa chỉ OLPtienganh.vn để tham gia dự thi trong 04 tuần.

Thi thử

Thí sinh truy cập vào địa chỉ OLPtienganh.vn để đăng ký dự thi và làm bài thi thử.