Hội thi "olptienganh tiếng Anh sinh viên toàn quốc" lần thứ I năm 2017 - Sân chơi ngoại ngữ mới cho sinh viên Việt Nam

Với chủ đề “Sinh viên Việt Nam sáng tạo, mở rộng tầm nhìn, hội nhập thế giới”, Hội thi “olptienganh Tiếng Anh sinh viên toàn quốc” lần thứ I năm 2017 giành cho sinh viên Việt Nam sẽ khởi động...